Første semester som pedagogikkstudent

Her kommer litt informasjon om hvordan studiesituasjonen vil bli i første semester av Bachelorprogrammet i pedagogikk

Vi er veldige glade for at akkurat du har valgt å studere hos oss her ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet. Vi håper at du vil oppleve dette som et spennende og interessant fag som gir dere innsikter i hvordan vi mennesker lærer og utvikler oss i hverdagslivet, på skolen eller på arbeidsplassen. Etter hvert vil du oppleve at pedagogikk er et mangfoldig og perspektivrikt fag som gir deg mange muligheter til å finne noe akkurat du er interessert i og som gir deg innsikter og kompetanser du kan bruke senere i arbeidslivet.

Jobb sammen med dine medstudenter!

Situasjonen vi befinner oss i betyr at vi også til høsten i hovedsak tilbyr digital undervisning. Vi jobber hele tiden med å utvikle og tilrettelegge for at du likevel skal få et meget godt studietilbud. Denne situasjonen skaper likevel noen utfordringer for deg som student som det er viktig å være oppmerksom på. En viktig del av det å lære i høyere utdanning handler om å diskutere med sine medstudenter. For at du tidlig skal oppleve tilhørighet, vil du fra dag én være en del av en gruppe på fem som skal jobbe sammen gjennom semesteret. Dine medstudenter er en viktig ressurs og det er viktig at du bruker dette aktivt i det faglige arbeidet.

Du skal jobbe med å lære deg faget gjennom akademisk skriving

På universitetet forventer vi at du som student i stor grad regulerer din egen læring. Dette kan være ekstra utfordrende når man ikke i samme grad er fysisk til stede. For at du som student skal oppleve progresjon og sammenheng i studiene legger vi opp til at du gjennom høsten skal levere mange mindre oppgaver. En detaljert oversikt over dette finner du på semestersidene for de emnene i første semester som er PED1001 og UVEXFAC10. Det du kanskje også vil oppleve er at på universitetet stilles det tydelige krav til hvordan du skriver fagtekster. For at du skal lære å skrive akademisk arrangerer vi derfor det vi kaller skriveverksteder. Mer informasjon om dette finner du på semestersidene.

Faglitteraturen vil kreve mye av din studietid

Som student forventes det at du leser faglitteratur. Pensumlisten for studiet finner du på semestersiden. Det er viktig at du aktivt jobber med, og forsøker å forstå, begreper og teorier du møter i litteraturen. Vi har funnet fram til tekster vi mener gir et godt bilde av grunnleggende kunnskaper du må tilegne deg som pedagogikkstudent. Gode forelesere ved Institutt for pedagogikk vil introdusere deg for dette fagstoffet, men det er også viktig at du bearbeider dette aktivt selv. For å hjelpe deg å utvikle din forståelse av faget arrangerer vi seminarer og gruppeaktivteter. Her lærer du å delta i faglige samtaler i en trygg og respektfull atmosfære. En detaljert oversikt over seminarene kommer på semestersidene.

Undervisningen og læringsaktivitetene skal forberede deg til eksamen

Et godt studium kombinerer gode og engasjerende forelesninger, aktiv læring i grupper og seminarer, utfordrende men engasjerende oppgaver du skal løse og tilgang til gode og forståelige læringsressurser. Gjennom høsten er det også vår oppgave å sørge for at du som student ser nye sammenhenger, at du opplever mening og progresjon i din egen læring og utvikling og at du får anledning til å vise hva du har lært på eksamen.

Velkommen til oss ved Institutt for pedagogikk og lykke til med studiene til høsten.

Publisert 29. juni 2020 15:55 - Sist endret 9. aug. 2020 16:30