Programmet tar ikke opp nye studenter

Portugisisk (årsenhet)

Portugisisk er et av de store verdensspråkene og blir snakket i Portugal, Brasil og i flere land i Afrika og Asia. I en tid med økende internasjonalisering, der BRIC-landet Brasil i løpet av noen tiår kan være blant verdens fem største økonomier, er kunnskap i portugisisk en nyttig ressurs for samfunnet.