Beskjeder

Publisert 23. aug. 2021 10:17

Husk å betale semesteravgiften og registrere deg for semesteret innen fristen 1.9.

Publisert 11. jan. 2021 12:09

Husk å betale semesteravgiften og registrere deg for semesteret innen fristen 1.2.

Publisert 17. aug. 2020 09:45

Husk fristen for betaling av semesteravgift og registrering til undervisning og eksamen den 1. september.

Publisert 14. jan. 2020 14:24

Fristen for å betale, registrere seg og bekrefte utdanningsplanen er 1. februar.

Publisert 27. aug. 2019 10:12

Husk å betale semesteravgift og registrere deg innen fristen 1.9.

Publisert 4. jan. 2019 12:22

Husk fristen for betaling og registrering 1. februar!

Publisert 21. aug. 2018 18:39

Husk siste frist 1. september for betaling av semesteravgift og registrering