Har du mastergrad? Vil du dele fagkunnskapen din med ungdommer i skolen?

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo er en ettårig lærerutdanning (1,5 år deltid) som passer for deg som trives med mennesker, som liker å lede, evner å samarbeide og kan sette eleven i fokus.

Foto av studenter som diskuterer i klasserommet med laptop og kaffekopper

(Foto: Unsplash.com)

PPU – veien til et trygt yrke

Det framtidige behovet for lærere i skolen er stort. Velger du å bygge ut fagkompetansen din med den profesjonsrettede kompetansen PPU gir deg, har du en stor fordel både i dagens og framtidens arbeidsmarked. Etter fullført utdanning har du muligheten til å komme raskt ut i jobb, og læreryrket  kan by på en konkurransedyktig lønn. PPU kvalifiserer deg for å undervise i videregående skole, ungdomsskolen og mellomtrinnet i barneskolen.

PPU ved Universitetet i Oslo tar imot søkere med utdanning i realfag, samfunnsfag og humanistiske fag. «Vi ønsker å rekruttere søkere fra alle disse tre store fagområdene, og særlig søkere med norsk, engelsk og fremmedspråk», sier instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Rita Hvistendahl.

Mastergrad for å søke på PPU

Du må ha en mastergrad for å være kvalifisert søker til PPU, men det er ikke krav om at mastergraden er i det undervisningsfaget som du søker på. Et unntak er søkere til musikk fagdidaktikk der minstekravet er bachelorgrad med minimum 180 studiepoeng i musikk. Se hvilke fag vi tilbyr, og om du oppfyller fagkravene. Søkere som skal fullføre mastergrad høsten 2019, vil også ha mulighet til å søke. Etter fullført PPU vil du dessuten kunne bygge ut undervisningskompetansen din med et nytt skolefag på et senere tidspunkt uten å måtte ta PPU på nytt.

Med en mastergrad vil du ha nyttig innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid. Dette er viktig for å utvikle en selvstendig, analytisk og utforskende holdning til eget og andres arbeid i skolen. Med regjeringens strategi Lærerløftet satses det på faglig sterke lærere og ikke minst en attraktiv lærerutdanning. Dette bidrar til å heve statusen for læreryrket.

Praksisskolen – en framtidig arbeidsgiver?

Praksis er en sentral del av studiet, og praksisskolen kan vise seg å bli din framtidige arbeidsgiver.

Flåtestad ungdomsskole i Oppegård kommune er en av praksisskolene som UiO har et nært samarbeid med. Rådgiver og praksisveileder ved skolen, May Britt Esse Berge, forteller at praksisstudentene fra UiO bidrar svært godt til alt arbeidet ved skolen: 

«Det kan merkes at de som har mastergrad, har en større faglig tyngde og trygghet. Samtidig må studenten også være opptatt av den sosialpedagogiske utviklingen hos elevene», sier Esse.

Hun framhever videre at det er en naturlig kobling mellom praksis og videre karrieremuligheter. «Vi har flere som er ansatt ved skolen som har vært studenter hos oss. Etter flere ukers erfaring med studenter i praksis, kan vi plukke fra øverste hylle de som vi gjerne vil ha med i kollegiet vårt». Som veileder blir hun også brukt som referanse for studenter. «Det gjør jo at jeg kan hjelpe disse studentene videre og anbefale dem der det kan være aktuelt», sier hun.

En ledende lærerutdanning med forskningsfokus

Ved ILS tilbyr vi en lærerutdanning der praksis, fagdidaktikk og pedagogikk henger nøye sammen. Studielitteratur, oppgaver og eksamen speiler skolehverdagen, og studiet fokuserer på fire nøkkelferdigheter i læreryrket: undervisning og læring i skolefagene, klasseledelse, vurdering av elevenes kompetanse og tilpassing av opplæringen til den enkelte elevens forutsetninger og behov.

Som student på PPU vil du møte høyt kvalifiserte undervisere i et ledende miljø innen fagdidaktikk og praksisrelevant skoleforskning, og du får praksisveiledning av rutinerte veiledere ved universitetets partnerskoler.

Av Anne Lidal og Sjur Emilio Hesthammer, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 26. sep. 2019 15:38 - Sist endret 24. sep. 2020 13:12