Skikkethet

Sist endret 5. mai 2021 11:27 av Jon Arild Lund

I henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, etter lov om universiteter og høyskoler §4-10, omfattes lærerutdanningene ved Universitetet i Oslo av krav til skikkethetsvurdering av alle studenter.

Sist endret 5. mai 2021 11:26 av Jon Arild Lund