Hva lærer du?

Programmet skal utvikle deg til å bli en god lærer og leder.

Lærerutdanning

Gjennom lærerutdanningen i programmet, blir du kvalifisert til å arbeide som lærer i grunnskolen på mellom- og ungdomstrinn, i videregående skole og i voksenopplæringen. I studiet lærer du om hvordan læring foregår og om hvordan du kan legge til rette for læring i det enkelte fag. Du lærer formidling, om tilpassing av faget til ulike nivåer, om ulike lærings-/undervisningsmetoder og om ulike elevtyper. Videre lærer du om skolen som organisasjon. Du lærer om temaene i studiet både ved å lese teori, skrive oppgaver og ved å jobbe i skolen. Du lærer om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) gjennom aktiv bruk i egne studier, og som hjelpemiddel i din undervisning i skolen.

Lederutvikling

Ved å bli Teach First-kandidat skal du lære deg å bli en effektiv leder. Klasserommet er en av de beste arenaene for å utvikle og trene lederferdigheter. Kompetanseutvikling i regi av Equinor inngår som en viktig del av Teach First-programmet. I ditt andre år som Teach First-kandidat, vil du ved siden av lærerjobben følge kompetanseutviklingsprogrammet i regi av Equinor, der du vil utvikle og styrke din lederkompetanse ytterligere.
Les mer om kompetanseutvikling i regi av Equinor.

 

Publisert 3. sep. 2012 14:32 - Sist endret 17. sep. 2018 10:58