Hvorfor velge dette programmet?

Vil du lede? Vil du inspirere, motivere, kommunisere og levere resultater? Teach First Norway er et 2-årig program for deg med mastergrad eller PhD i realfag som ønsker å bli lærer og leder.

Teach First Norway er et krevende program der du vil møte store utfordringer som vil kreve det aller beste av deg. Du skal være en inspirerende lærer, en god leder, en rollemodell og en endringsagent.

Du skal jobbe fulltid som matematikk- og/eller naturfagslærer på en ungdoms- eller videregående skole i Oslo samtidig som du følger et krevende utdannings- og utviklingsprogram. Dette programmet inkluderer intensiv opplæring i England, praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Oslo, kompetanseutvikling i regi av Equinor og tett oppfølging av mentorer og veiledere.

Programmet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Equinor og Oslo kommune.

Lønn under utdanning og sikret jobb

Når du starter på programmet blir du ansatt i Oslo kommune som lærer. Etter fullført praktisk-pedagogisk utdanning, altså etter ett år, er du garantert fast ansettelse i Osloskolen, samt at du vil kunne få tilbud om en mulighet for jobbintervju i Equinor, avhengig av faglig bakgrunn og Equinors behov.

Etter fullført praktisk-pedagogisk utdanning får du slettet kr 50 000,- av studiegjelden i Lånekassen.

Lær å lede

Ved å bli Teach First-kandidat skal du lære deg å bli en effektiv leder. Klasserommet er en av de beste arenaene for å utvikle og trene lederferdigheter. Som Teach First-kandidat begynner du å praktisere i klasserommet fra dag én.

Du må være høyt motivert til å jobbe hardt og mye. Underveis skal du få all den hjelp vi kan gi deg; veiledning, oppfølging og kompetanseutvikling.
I klasserommet er det du som har ansvaret – det er i klasserommet du skal bevise at du er en god leder som kan levere resultater i form av gode prestasjoner blant elevene. Som en tydelig lærer kan du utrette store ting for dine elever, og du er den viktigste forutsetningen for at dine elever utvikler seg og lykkes i sin utdanning.

Internasjonalt program

Teach First Norway bygger på Teach First programmet i England. Konseptet ble først utviklet i USA, og har siden spredt seg til flere andre land i verden. Programmet startes med Summer Institute der deler av undervisningen foregår i England. Les mer om Teach First Norway på programsiden og via Equinors sider.

Publisert 3. sep. 2012 14:32 - Sist endret 20. jan. 2022 11:35