Kontakt

Studieinformasjon for søkere og studenter

  • Karakterutskrift og vitnemål
  • Bekreftelser
  • Tilrettelagt eksamen
  • Permisjon, utsett studiestart og deltidsstudier
  • Studieveiledning
  • Syk på eksamen / utsatt eksamen
  • Sette deg i kontakt med instituttet eller en saksbehandler
Studieadministrasjon PPU Teach First
Anne Lidal
Telefon: +47-22854154
E-post: teachfirst@ils.uio.no

UV-studieinfo

Telefon: 22 84 44 45 (kl. 11–15)
E-post: uv-studieinfo@uv.uio.no