Oppbygging og gjennomføring

Teach First Norway er et heltidsprogram som går over 2 år, og gir 60 studiepoeng.

Gjennom hele programmet er du ansatt som Teach First-kandidat i Oslo kommune. Du jobber som realfagslærer på heltid, og får tett oppfølging gjennom veiledning og mentoring.

PPU Teach First forener kunnskapsområdene pedagogikk og fagdidaktikk i et integrert temabasert og profesjonsorientert læringsløp. Studieprogrammets omfang er på til sammen 60 studiepoeng og består av to emner på 30 studiepoeng, inkludert praksis. Praksisopplæringen gjennomføres ved skolen der studenten blir tilsatt som Teach First-kandidat av Utdanningsetaten i Oslo. Studentene får praksiserfaring både fra grunnskole og videregående opplæring. Studenter vil møte elever på ulike utdanningsprogrammer i løpet av praksisopplæringen.

 

4. semester Fortsette praksis og undervisning i regi av Utdanningsetaten i Oslo og Equinor
3. semester Fortsette praksis og undervisning i regi av Utdanningsetaten i Oslo og Equinor
2. semester PPU3620T – Vurdering og tilpasset opplæring
1. semester PPU3610T – Undervisning, klasseledelse og læring
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng


1. PPU3610T Undervisning, klasseledelse og læring
2. PPU3620T Vurdering og tilpasset opplæring. Praksis må være bestått i PPU3610T for at du skal kunne begynne på PPU3620T

Første år

Det første året av programmet, tar du emnene PPU3610T og PPU3620T (som til sammen utgjør 60 studiepoeng). Emnet går over sommer, høst og vår. Undervisningen vil foregå som en kombinasjon av forelesninger, seminargrupper, veiledning i skolen og gruppearbeid.

  • Sommer: Kandidatene tilbringer en måned på Summer Institute i England. Innholdet i Summer Institute er utviklet av Utdanningsetaten i Oslo og foregår i samarbeid med ledende britiske lærerutdanningsinstitusjoner.
  • Høst: Jobb i skolen og PPU-studier ved siden av. Hele uke 40 er PPU-samling.
  • Vår: Jobb i skolen og PPU-studier ved siden av. Hele uke 8 er PPU-samling.

I tillegg til ukessamlingene vil det inngå flere ettermiddagssamlinger i løpet av året.

Obligatorisk undervisning
All undervisning med unntak av forelesningene er obligatorisk. Det er kun tillatt med 30 % fravær. Fravær utover dette må kunne dokumenteres med legeerklæring, men dersom fraværet blir betydelig høyere, vil studiet måtte avbrytes.

Undervisningsspråk
Undervisningsspråket er i all hovedsak norsk. Undervisningen ved Summer Institute er på engelsk. For å gjennomføre studiet, må studentene beherske norsk både skriftlig og muntlig, og kunne kommunisere godt. Kommunikasjon med elevene er et viktig vurderingskriterium under praksisopplæringen.

Skikkethet
Studentene må være funnet skikket til læreryrket. Les mer om skikkethet.

Andre år

I ditt andre år som Teach First-kandidat, vil du ved siden av lærerjobben følge et program i regi av Equinor der du vil utvikle og styrke din lederkompetanse ytterligere. Les mer om kompetanseutvikling i regi av Equinor.

 

Publisert 3. sep. 2012 14:32 - Sist endret 18. aug. 2021 21:02