Søknadsfrist og opptak

Søknadsweb for søkning til  PPU TFN H22-V23 åpner 19. januar.

Søknadsfristen er 2. mars 2022.

Teach First Norway har oppstart i slutten av juni 2022.

Se detaljerte opptakskrav nedenfor.

For å søke på Teach First Norway må du:

 • Registrere en søknad i Søknadsweb
 • Registrere en søknad hos Equinor
 • Laste opp all relevant dokumentasjon (søknadsbrev, CV, vitnemål, karakterutskrifter, attester o.l.) sammen med søknaden, både til UiO og til Equinor. I tillegg må et følgeskjema lastes opp til UiO.

Du søker om opptak til studieprogrammet i Søknadsweb.

I tillegg til dette må du registrere søknad hos Equinor. 

Du må sørge for at e-postadressen og telefonnummeret i Søknadweb alltid er oppdatert.

Studieplasser

20

Opptakskrav

Spesielle opptakskrav

 • Minimum mastergrad i realfag fra universitet eller høyskole.
 • Minimum 60 studiepoeng relevant utdanning innenfor matematikk eller naturfag. Se fagkrav for de fagdidaktiske fagene.
 • Snittkarakter B på beste 180 studiepoeng i realfag dokumentert ved søknadstidspunktet
 • Opptak til PPU krever generell studiekompetanse (GSK) (Se retningslinjer for GSK). Du kan se om du er registrert med GSK i SøknadsWeb (se skjermbilde). Om det ikke står noe, er du ikke registrert med GSK, og du må laste opp dokumentasjon på at du tilfredsstiller kravet til generell studiekompetanse i SøknadsWeb. Last opp denne dokumentasjonen under "annet" i "Mine dokumenter" og skriv "GSK" i beskrivelse-feltet.

Søkere som får tilbud om to fagdidaktiske fag kan ikke velge bort det ene fagdidaktiske faget.

Vis tydelig at du er kvalifisert. Se nedenfor.

Se Rangering av søkere nedenfor.

Politiattest

Søkere som får tilbud om plass på dette studiet må legge frem politiattest (generell barneomsorgsattest) slik den er beskrevet i politiregisterloven § 39. Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier og kan miste studieretten.

Slik søker du om politiattest. I søknaden til politiet må du legge ved svarbrevet ditt fra Samordna opptak.

Dokumentasjon

All relevant dokumentasjon (søknadsbrev, CV, karakterutskrifter, attester o.l.), lastes opp sammen med søknaden, både til UiO og til Equinor. Til søknaden til UiO må også utfylt følgeskjema lastes opp.

Utenlandsk utdanning     

Dokumentasjonen fra utenlandsk utdanning må foreligge på norsk eller engelsk om ikke annet er avtalt.

 •  Dersom du har fått generell godkjenning av utenlandsk utdanning fra NOKUT, eller faglig godkjenning fra et universitet eller høyskole, skal det legges ved. Det er en stor fordel om utenlandsk utdanning først er godkjent av NOKUT.

 • Legg ved en beskrivelse av studiepoengsystemet, dersom det ikke er oppgitt i ECTS/studiepoeng. Evt. anslå hvor mange studiepoeng du mener dine eksamener vil kunne tilsvare i Norge, dersom den ikke er oppgitt i ECTS/studiepoeng og en beskrivelse ikke er tilgjengelig.
 • Legg ved en beskrivelse av karaktersystemet.

Søkere må fremlegge originaldokumentasjon på forespørsel.

Eksamener du skal ta dette semesteret

Utdanning som tas ved andre institusjoner enn UiO, må dokumenteres med kopi av eksamensoppmelding, og med karakterutskrift så raskt som mulig etter at sensuren er offentliggjort.

Vis tydelig at du er kvalifisert

Det er ditt ansvar å vise hva som gjør deg til en kvalifisert søker på en tydelig måte. Det betyr at det må komme klart fram på hvilken måte du mener å oppfylle opptakskravene. Dette gjør du ved å:

 • Markere de eksamener du mener er relevante i forhold til det faget/de fagene du har søkt fagdidaktikk i
 • Legge ved studieplaner og pensumlister dersom emnets tittel ikke er selvforklarende
 • Fylle ut følgeskjemaet

 

Rangering av søkere

Søkere rangeres gjennom følgende prosess:

1. Oppfylling av opptakskrav

2. Opptaksprøve gjennom Equinor

3. Endelig vurdering av Utdanningsetaten i Oslo

Dersom du etter vurdering av Utdanningsetaten i Oslo får tilbud om ansettelse og takker ja, får du endelig opptak på studiet.

Godkjenning av tidligere utdanning