Hva kan du jobbe med?

Foto av studenter som diskuterer i klasserommet med laptop og kaffekopper

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo er en ettårig lærerutdanning som passer for deg som trives med mennesker, som liker å lede, evner å samarbeide og kan sette eleven i fokus.

Foto av Elise Bliksås

- Det er artig å ta over sitt eget klasserom, sier Elise Bliksås. Hun er tidligere PPU-student og har mastergrad i nordisk litteratur og bachelor i religionshistorie fra Universitetet i Oslo. Hun underviser nå i begge fag som lektor ved Mailand videregående skole i Lørenskog. ­­