Tidligere studieordninger PPU

I sammenheng med revidering av programplaner har studieordningen for PPU vært endret ved flere anledninger. Her vil du finne en oversikt over enkelte tidligere studieordninger.

Studieordning for kullet H12-V13:

Høsten 2012 og våren 2013 tilbød vi to parallelle studieløp på PPU. Hvilket løp man skulle følge, var avhengig av hvilke fag man kvalifiserte til. Dersom man hadde fagene matematikk og/eller naturfag fulgte man studieløpet PUPILS. Alle andre studenter følger ordinær PPU. Det var ikke mulig å kombinere de to studieløpene, begge studieløpene ga samme formelle kompetanse.

Studieløp for realfag

Dersom du har fagene matematikk og/eller naturfag skal du følge studieløpet PUPILS. PUPILS er en pilotmodell som tilstreber en mer temabasert og integrert PPU-utdanning.  Praksis går over 12 uker fordelt på fire praksisperioder.

2. semester PPU3420 - PUPILS del 2 av 2: Design for inkluderende klasseromspraksis
1. semester PPU3410 - PUPILS del 1 av 2: Undervisning og læringsforløp
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studieløp for andre fag

For andre fag enn matematikk og naturfag, gjaldt ordinært studieløp. Praksis i ordinært studieløp går over 12 uker, fordelt på 2 praksisperioder.

2. semester PPU3220 - PPU del 2 av 2: Vurdering og differensiering
1. semester PPU3210 - PPU del 1 av 2: Undervisning og læringsforløp
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Studieordning for kullene H07-V12:

Fra 2007 til 2012 fulgte PPU en studieordning med et 10 sp introduksjonskurs, og et 50 sp emne som gikk over to semestre.

Dersom du har andre fag enn matematikk og naturfag, skal du følge ordinært studieløp. Praksis i ordinært studieløp går over 12 uker, fordelt på 2 praksisperioder.

2. semester PPU3120 - PPU - Hoveddel
1. semester PPU3110 - PPU - Innføringskurs PPU3120 - PPU - Hoveddel
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Publisert 2. des. 2013 10:39 - Sist endret 29. aug. 2019 11:58