Skikkethet

Sist endret 9. des. 2020 14:51 av Anne Lidal

I henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, etter lov om universiteter og høyskoler §4-10, omfattes lærerutdanningene ved Universitetet i Oslo av krav til skikkethetsvurdering av alle studenter.

Sist endret 7. juni 2019 08:54 av Lisa Utnem