Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

  • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studieplasser

5

Opptakskrav

Opptak til master i praktisk teologi krever følgende:

  • generell studiekompetanse
  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • minimum to års yrkespraksis på heltid som prest eller minimum to års relevant yrkespraksis på heltid fra annen kirkelig tjeneste.
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet, se nedenfor
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen innenfor teologi på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

 

Krav til faglig fordypning

For å bli tatt opp til master i praktisk teologi kreves følgende faglig fordypning:

  • Høyere utdanning som er faglig godkjent for kirkelig tjeneste, f.eks. prest, kateket, diakon; og
  • 60 studiepoeng i teologi eller tilsvarende

       Kravet om vektet karaktersnitt på minst C gjelder teologiemnene, og kan ikke innfris av emner fra andre fagområder. Hvis søkeren har mer enn 60 studiepoeng i teologi, regnes snittet av de teologiemnene som har best karakter.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter relevans av praksis, der de med prestetjeneste rangeres først. Ved likeverdighet i praksis rangeres søkere etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen innenfor teologi.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.