Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

5

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Krav til yrkespraksis og faglig fordypning

For å bli tatt opp til master i praktisk teologi kreves minimum to års yrkespraksis på heltid som prest eller minimum to års relevant yrkespraksis på heltid fra annen kirkelig tjeneste og følgende faglig fordypning:

  • Høyere utdanning som er faglig godkjent for kirkelig tjeneste, f.eks. prest, kateket, diakon; og
  • 60 studiepoeng i teologi eller tilsvarende

Det er et krav om et vektet karaktersnitt på minst C på teologiemnene, og kan ikke innfris av emner fra andre fagområder. Hvis søkeren har mer enn 60 studiepoeng i teologi, regnes karaktersnittet av de teologiemnene som har best karakter.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter relevans av praksis, der de med prestetjeneste rangeres først. Ved likeverdighet i praksis rangeres søkere etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen innenfor teologi.