Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

5

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Krav til yrkespraksis og faglig fordypning

For å bli tatt opp til master i praktisk teologi kreves minimum to års yrkespraksis på heltid som prest eller minimum to års relevant yrkespraksis på heltid fra annen kirkelig tjeneste og følgende faglig fordypning:

  • Høyere utdanning som er faglig godkjent for kirkelig tjeneste, f.eks. prest, kateket, diakon; og
  • 60 studiepoeng i teologi eller tilsvarende

Det er et krav om et vektet karaktersnitt på minst C på teologiemnene, og kan ikke innfris av emner fra andre fagområder. Hvis søkeren har mer enn 60 studiepoeng i teologi, regnes karaktersnittet av de teologiemnene som har best karakter.

Ytterligere dokumentasjon til dette programmet

Søkere må i Søknadsweben laste opp attest/bekreftelse som dokumentasjon på minimum to års yrkespraksis på heltid som prest eller minimum to års relevant yrkespraksis på heltid fra annen kirkelig tjeneste.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter relevans av praksis, der de med prestetjeneste rangeres først. Ved likeverdighet i praksis rangeres søkere etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen innenfor teologi.