Programmet er nedlagt

Profesjonsetikk og diakoni (master - to år)

Masterprogrammet er et tilbud til deg som vil tenke, handle og reflektere i forhold til etiske utfordringer i samfunnet, med spesiell vekt på helse- og sosialsektoren. Programmets emner setter søkelyset på forbindelsen mellom normativ etikk og medborgerskap, velferdsstat og religiøse omsorgstradisjoner.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

NB!

Det vil ikke bli tatt opp nye studenter på dette programmet høsten 2017.