Programmet er nedlagt

Søknadsfrist og opptak

Det blir ikke bli tatt opp nye studenter til dette studieprogrammet.

 

Studieplasser

Ingen

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

  • generell studiekompetanse
  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad må inneholde 3-årig grunnutdanning i sykepleie og sosialt arbeid, eller lærerutdanning. Studiet rekrutterer fra hele spekteret av helse- og sosialfag med vekt på sykepleiere og sosionomer. Personer som har eldre helsefaglige utdanning som gir lav studiepoengsuttelling i forhold til listen fra Nasjonalt Koordinerende Utvalg. A) Vil få denne utdanningen gjeldende som tilsvarende en bachelorgrad hvis de har to års praksis i tillegg til noe relevant videreutdanning eller B) Vil få denne utdanningen gjeldende som tilsvarende en bachelorgrad hvis de har fem års praksis.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.