All-møte for programutvalget for årsenhet, bachelor og master

VALG på PSI

26. september kl. 16.15 - 18.00 er det programrådsmøte i seminarrom 5 på Harald Schelderups hus.

Velkommen til det viktigste møte i året for studentdemokratiet ved psykologisk institutt. Det serveres pizza på møtet.

På all-møtet skal det velges studentrepresentanter til alle plasser i programutvalget. Selv om du ikke vil stille til valg, kan du komme og aktivt velge inn de representantene du synes best ivaretar dine viktigste saker på PSI.
 
Få en oversikt over sammensetningen av programrådet her:
http://www.sv.uio.no/psi/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/pu-for-arsenheten-bachelor-og-master/index.html

"Det er utrolig morsomt og meningsfylt å bli med å påvirke studentrelaterte saker på psykologisk institutt. Det er foreslått store endringer i studieprogrammene våre og studentlokalene endres stadigvekk. Studentenes medvirkning i disse prosessene er utrolig viktig for å ivareta studentenes ønsker og perspektiv.", sier nåværende programutvalgsleder Amalie Fasting.

Publisert 22. sep. 2017 09:27 - Sist endret 22. sep. 2017 09:32