Hva lærer du?

På Årsenheten i psykologi  får du en  elementær kjennskap til og forståelse for moderne psykologi, herunder ulike teoretiske og metodologiske perspektiver.

Kunnskap

  • Gjengi sentrale psykologiske teorier, metoder og forskningsresultater

  • Beskrive fagets historiske utvikling

  • Kjenne til psykologiens bredde gjennom dets biologiske og sosiale forankring

Ferdigheter

  • Gjenkjenne de viktigste metodene som anvendes innenfor psykologisk forskning

  • Demonstrere god skriftlig formidlingsevne innenfor psykologifaget

  • Benytte relevante psykologiske faguttrykk skriftlig

Generell kompetanse

  • Utvikle faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige og fagetiske verdier

  • Forstå forskjellen mellom kunnskap og meninger

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 10. mars 2021 11:00