Hvorfor velge dette programmet?

Er du nysgjerrig på hvorfor mennesker tenker og handler slik de gjør? Da er årsenheten i psykologi noe for deg.

Innhold i studiet

Psykologi skiller seg fra øvrige samfunnsfag ved at mennesket studeres både som enkeltindivid og som sosialt vesen. Årsenheten i psykologi gir deg en innføring i menneskets tanker, følelser og atferd. Du får grunnleggende kunnskap om, og forståelse av, menneskets handlinger, og du vil bli i stand til å analysere menneskets samspill med omgivelsene.

Kunnskap om psykologi er i dag sterkt etterspurt i arbeidslivet. Årsenheten gir sammen med PPU undervisningskompetanse i psykologi. Den er aktuell som videreutdanning for grupper innen sosial- og helsevesen og kvalifiserer til administrasjons- og ledelsesoppgaver innenfor eget fagfelt.

Studiemiljø

Ved Psykologisk institutt er studentene selv aktive med å bidra til studentmiljøet. Det finnes en rekke studentforeninger ved instituttet som på ulikemåter bidrar til å gi studentene en positiv ramme rundt studiehverdagen.

Studier i utlandet

Det er ikke mulig å reise på utveksling på dette studieprogrammet, men dersom du søker videre til bachelorprogrammet i psykologi har du mange muligheter til å dra på utveksling.

Videre studier og jobb

Dette studieprogrammet lar seg kombinere med videre studier innen for eksempel helse- og sosialfag, undervisning, saksbehandling og personalarbeid, eller som en påbygning og utvidelse av egen kompetanse. Les mer om jobb og videre studier.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 10. mars 2021 11:00