Jobb og videre studier

I mange sammenhenger er det viktig med kunnskap om mennesker. Psykologi kombinert med andre fag kan være en slagkraftig kombinasjon innenfor en rekke yrker: undervisning, saksbehandling, konsulentvirksomhet, ledelse, medier og organisasjonsarbeid.

Årsenheten på 60 studiepoeng gir undervisningskompetanse i psykologi. Den er aktuell som videreutdanning for grupper innen sosial- og helsevesen og andre som ønsker å kvalifisere seg til administrasjons- og ledelsesoppgaver innenfor eget fagfelt. Kunnskap om psykologi er i dag sterkt etterspurt i arbeidslivet.

Dersom du ønsker å fortsette å studere psykologi kan årsenheten innpasses i bachelorprogrammet i psykologi. Du må søke deg inn på bachelorprogrammet gjennom Samordna opptak. Ønsker du informasjon om hvordan Årsenheten i psykologi kan innpasses i andre studieprogrammer ved SV-fakultetet kan du kontakte SV-infosenter.

Årsenheten kvalifiserer ikke til opptak på profesjonsstudiet i psykologi. Våren 2007 var siste gang det ble tatt opp studenter til profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo på bakgrunn av årsenheten i psykologi. Årsenheten kvalifiserer heller ikke til opptak på profesjonsstudiet ved andre læresteder i Norge. Kontakt Universitetet i Bergen eller Universitetet i Tromsø for spørsmål om fagkombinasjoner for opptak til profesjonsstudiet.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 31. jan. 2014 10:52 - Sist endret 8. des. 2020 17:43