Oppbygging og gjennomføring

NB! Dette er årsenheten for studenter med opptak til og med høsten 2013. Dette programmet blir ikke lenger tilbudt. Fra og med høsten 2014 tilbyr vi en ny årsenhet i psykologi.

NB! Årsenheten for studenter med opptak til og med høsten 2013

Programmet består av :

2. semester PSY1010 – Innføring i metode PSY1101 – Innføring i sosial - og personlighetspsykologi (nedlagt) SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
1. semester PSY1000 – Innføring i generell psykologi (nedlagt) EXPHIL03 – Examen philosophicum
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studiet består av tre emner innen psykologi. Det største omhandler generell psykologi. Her lærer du om viktige temaer innenfor psykologien; læring, motivasjon, personlighet, utvikling og biologi. Du får også en innføring i psykologiens historie. Det andre emnet gir deg kunnskap om forskningsmetoder i psykologien. Du lærer å reflektere over hvilken kunnskap de ulike metodene gir.

For å oppfylle årsenheten må du i tillegg ha et emne i sosial - og personlighetspsykologi. I sosial - og personlighetspsykologi lærer du om hvordan mennesker påvirker hverandre i grupper og sosiale situasjoner. En tredjedel av dette emnet omhandler også sentrale begreper, teorier og forskningsresultater i moderne personlighetspsykologi.

Det er lagt til rette for at du kombinerer psykologi med exphil og exfac. Til sammen utgjør dette ett års fulltidsstudier. Du kan også ta enheten uten exphil og exfac, hvis du har disse fra før. Dersom du har exphil og exfac fra før, kan du søke på to andre emner via enkeltemneopptaket. Frister og nærmere regler for å søke om status som enkeltemnestudent finner du her.

Dokumentasjon

Fullført Årsenhet i psykologi dokumenteres med vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 13. mars 2017 10:25