Oppbygging og gjennomføring

Årsenhet i psykologi er et fulltidsstudium på et år og 60 studiepoeng.

I dette studiet får du en innsikt i kognitiv psykologi og kunnskap om forskningsmetoder i psykologien. Du lærer om hvordan mennesker påvirker hverandre i grupper og sosiale situasjoner. Du får en innføring i sentrale utviklingsmessige fenomen og teorier om normal utvikling hos barn og ungdommer.

Programmet er sammensatt slik:

  • Fastlagte emner i psykologi (40 studiepoeng)
  • Ex.fac. (10 studiepoeng)
  • Ex.phil.(10 studiepoeng)
     
2. semester PSY1300 – Kognitiv psykologi PSY1100 – Innføring i sosialpsykologi PSY1010 – Innføring i metode
1. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant PSY1200 – Introduction to developmental psychology
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

40 studiepoeng psykologi, faste emner:

20 studiepoeng Ex.phil. og Ex.fac:

Oppbygging fra høst 2014 til og med høst 2017

2. semester PSY1101 – Innføring i sosial - og personlighetspsykologi (nedlagt) PSY1010 – Innføring i metode Fordypningsemne i psykologi
1. semester PSY1000 – Innføring i generell psykologi (nedlagt) PSY1200 – Introduction to developmental psychology
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

50 studiepoeng psykologi, faste emner:

10 studiepoeng fordypning, ett av emner:

Oppbygging til og med høst 2013

Oppbygging og gjennomføring for studenter med opptak til og med høsten 2013.

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Har du utdanning fra andre læresteder kan det være at denne kan godkjennes i studieprogrammet. Det er mulig å få godkjent inntil 20 eksterne studiepoeng i årsenheten.

Dokumentasjon

Fullført Årsenhet i psykologi dokumenteres med vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 31. jan. 2014 10:59 - Sist endret 7. feb. 2020 16:32