Karriereintervju

Foto: Privat
Publisert 16. apr. 2018 13:52

Kamilla jobber på Forbruksforskningsinstituttet SIFO/OsloMet og sier at mastergraden i psykologi definitivt var en sentral faktor for at hun fikk jobben.

Brunette som smiler til kamera
Publisert 26. jan. 2022 12:48

Amalie Gundersen jobber som konsulent hos Rambøll Management Consulting. Der undersøker hun hvordan ansatte har det på jobb, presenterer funn og hjelper kundene med tiltak og oppfølging. 

Mann sitter foran en datamaskin med et MR-bilde på skjermen. I rommet bak ser man en MR-maskin
Publisert 26. jan. 2022 12:45

Jostein Holmgren er stipendiat ved University of Oxford. Der er han en del av en tverrfaglig forskningsgruppe som prøver å finne ut hvordan å gi riktig dose anestesi til pasienter som skal ha kirurgi. 

Bildet kan inneholde: person, panne, hår, nese, kinn.
Publisert 26. jan. 2022 12:44

Peder Isager har nettopp blitt ansatt som høyskolelektor ved Oslo Nye Høyskole. Offisielt sett er han fortsatt doktorgradsstudent ved Eindhoven University of Technology i Nederland — alt som gjenstår er å holde muntlig forsvar til våren. 

Bildet kan inneholde: klær, briller, smil, yttertøy, synsomsorg.
Publisert 26. jan. 2022 12:42

Som PP-rådgiver jobber Sissel Melberg med veiledning av skoler, familier, og barn. Hun skriver sakkyndigvurderinger og bidrar med kompetanseheving i skoler.  

Bildet kan inneholde: panne, leppe, smil, frisyre, himmel.
Publisert 26. jan. 2022 12:41

Thea Wiker er stipendiat ved Diakonhjemmet sykehus, der hun jobber med prosjektet «Errors in the Adolescent Brain». 

Publisert 21. nov. 2016 12:41

Pia Bernt jobber hos Oslofjord (har fått nytt jobb siden karriereintervjuet ble gjort, startet i jobb på GlasMagasinet som assisterende personalansvarlig)

Publisert 23. mars 2015 12:55

Ingrid Dønåsen jobber i sekretariatet til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Publisert 23. mars 2015 12:55

Erlend Sand Bruer er vitenskapelig assistent ved Psykologisk institutt, og tar prosjektoppdrag innen utredning og analyse.

Publisert 13. nov. 2014 13:53

Karianne Schandy er lektor på Ansgar Teologiske Høgskole.