Karriereintervju

Publisert 21. nov. 2016 12:41

Pia Bernt jobber hos Oslofjord (har fått nytt jobb siden karriereintervjuet ble gjort, startet i jobb på GlasMagasinet som assisterende personalansvarlig)

Publisert 23. mars 2015 12:55

Ingrid Dønåsen jobber i sekretariatet til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Publisert 23. mars 2015 12:55

Erlend Sand Bruer er vitenskapelig assistent ved Psykologisk institutt, og tar prosjektoppdrag innen utredning og analyse.

Publisert 13. nov. 2014 13:53

Karianne Schandy er lektor på Ansgar Teologiske Høgskole.

Publisert 6. juni 2012 17:55

Esther Xiu Wen Wu has a Master of Psychology from the University of Oslo and works at the National University of Singapore. Her plan is to pursue a Ph.D.

Publisert 6. juni 2012 17:55

Ingeborg Gjefsen jobber med saksbehandling og individuell oppfølging i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).