Karriereintervju

Foto: Privat
Publisert 16. apr. 2018 13:52

Kamilla jobber på universitetet OsloMet

Publisert 28. nov. 2019 10:06

Danel Hammer er rådgiver i Reform - ressurssenter for menn

Henter forslag fra Google
Publisert 19. sep. 2019 15:47

Nora Østby jobber på høyskolen Kristania.

Henter forslag fra Google
Publisert 5. juni 2019 09:52

Kjerstin jobber i Ullensaker kommune.

Publisert 22. mai 2019 12:19

Jamie works as researcher at Aarhus University

Foto: privat
Publisert 18. mars 2019 16:35

Stine jobber for Sex og Politikk.

Publisert 8. juni 2018 09:58

Veronika Storbråten jobber i Enebakk kommune

Publisert 21. nov. 2016 12:41

Pia Bernt jobber hos Oslofjord (har fått nytt jobb siden karriereintervjuet ble gjort, startet i jobb på GlasMagasinet som assisterende personalansvarlig)

Publisert 24. mars 2015 11:04

Stipendiat hos Senter for utvikling og miljø.

Publisert 24. mars 2015 10:40

Sigrid Møyner Hohle er forsker ved Simula Research Laboratory.

Publisert 23. mars 2015 13:07

Heidi Grande er førstekonsulent i Justis- og beredskapsdepartementet.

Publisert 23. mars 2015 12:56

Karen Eimot er medieanalytiker ved Forsvarets mediesenter.

Publisert 23. mars 2015 12:55

Ingrid Dønåsen jobber i sekretariatet til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Publisert 23. mars 2015 12:55

Thomas Buvik er mellomleder i Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Publisert 23. mars 2015 12:55

Erlend Sand Bruer er vitenskapelig assistent ved Psykologisk institutt, og tar prosjektoppdrag innen utredning og analyse.

Publisert 13. nov. 2014 13:53

Karianne Schandy er lektor på Ansgar Teologiske Høgskole.

Publisert 7. mai 2013 16:07

Lina Alsvik er prosjektleder i Ennova.

Publisert 6. juni 2012 17:55

Ivan Spehar forsker og underviser ved Det medisinske fakultet på UiO.

Publisert 6. juni 2012 17:55

Esther Xiu Wen Wu has a Master of Psychology from the University of Oslo and works at the National University of Singapore. Her plan is to pursue a Ph.D.

Publisert 6. juni 2012 17:55

Ingeborg Gjefsen jobber med saksbehandling og individuell oppfølging i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).

Publisert 6. juni 2012 17:55

Ellen Flakke forsker på organisasjonsendring ved Syddansk Universitet