Lektor

Karianne Schandy er lektor på Ansgar Teologiske Høgskole.

Jeg gikk ut med master i Kultur- og samfunnspsykologi våren 2013. I november 2013 fikk jeg et tre måneders vikariat på en barne- og ungdomsskole. Vikariatet ble forlenget og jeg fungerte som klasseforstander på 5. trinn frem til sommeren 2014.  Dette var midlertidig, men jeg fikk allerede her erfare hvor nyttig studiet er. Mange av elevene var krysskulturelle.Min utdanning gjorde meg i stand til å tenke helhetlig i møte med både foreldre og barn. Jeg har også fått en kulturbevissthet gjennom studiet som gjorde at jeg kunne vise forståelse for utfordringer innvandrerfamiliene møtte, samt anerkjenne og gyldiggjøre barnas kulturkunnskap.

Siden august har jeg jobbet som høyskolelektor ved Ansgar Teologiske Høgskole. De har nylig opprettet en bachelorgrad i Kultur og Samfunnspsykologi. Uten mastergraden hadde jeg aldri fått denne jobben, det sier seg selv. Men en bevissthet rundt og et engasjement i eget fag er også utrolig viktig. Jeg underviser på alle tre årene.  Jeg har fag som kulturpsykologi, religionspsykologi og kvalitativ metode. I tillegg har jeg det privilegium å få veilede studenter i oppgaveskriving. Som ny bruker jeg svært mye tid på forberedelser, men kunnskapen er fersk og jeg brenner for å dele den. Vi trenger mennesker med psykologi som fag som tenker helhetlig, som tør å stille spørsmålstegn til samfunnets tatt-for-gittheter og som engasjerer seg i spørsmål om rettferdighet. Vi trenger psykologiutdannede som ikke reduserer mennesket til en datamaskin, men som omfavner hele mennesket – også dets åndelige behov. Vi trenger mennesker som vil være med å utvikle helsefremmende lokalsamfunn og forebyggende tiltak. Og alt dette utrustes man til på masterprogrammet Kultur- og samfunnspsykologi.

 

Publisert 13. nov. 2014 13:53 - Sist endret 28. jan. 2015 17:07