Stipendiat ved UiO

Ivan Spehar forsker og underviser ved Det medisinske fakultet på UiO.

Foto: Privat.

Ivan Spehar underviser også i emner i helsepolitikk og ledelse.

 

Ivan Spehar jobber som stipendiat ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, ved Det medisinske fakultetet på UiO. - Jeg fikk jobben etter å ha levert et forslag til hvordan jeg ville tilnærme meg doktorgradsprosjektet om klinisk ledelse, samt at jeg var gjennom et intervju med min nåværende veileder og biveileder.

Arbeidsoppgaver innebærer forskning på helseledelse gjennom intervjuer og observasjoner, samt undervisning av bachelor- og masterstudenter innenfor emner relatert til helsepolitikk og ledelse.

Tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging

- Det morsomste med jobben som stipendiat er å møte og samarbeide med mange ulike mennesker med svært forskjellig fagbakgrunn, i alt fra datainnsamling til seminarer, konferanser og undervisning. Det hjelper samtidig veldig at jeg har veiledere som oppfordrer til tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging, sier Ivan Spehar.

Bruker utdannelsen

- Jeg bruker svært mye fra utdannelsen i min nåværende jobb. Først og fremst benytter jeg meg av psykologiske teorier, metode og evnen til kritisk tenkning. I tillegg kommer kontakt med tidligere studiekollegaer og veiledere til nytte, i alt fra faglige diskusjoner til samarbeid om kronikkskriving og lignende.

Ivan føler han  hadde en god faglig bakgrunn innenfor temaer som psykologi og ledelse fra masterutdannelsen, men som i enhver arbeidsplass, og særlig innenfor en kunnskapsinstitusjon, har han vært nødt til å lære mange nye ting.

- I denne jobben har dette særlig gått på nye faguttrykk, modeller og teorier relatert til andre fagområder enn psykologi, sier Spehar.

Mastergrad en inngangsport

- En mastergrad innen psykologi kan være en fin inngangsport til jobbintervjuer innenfor mange ulike yrker, mener Spehar. - Her handler det kanskje særlig om å kunne vise til hvordan dine kunnskaper er relevante i forhold til jobben du søker, og med en psykologisk fagbakgrunn bør det ikke være mangel på kreative tilnærminger.

Spehar mener også at en mastergrad vil vise at du er interessert i å ta til deg ny kunnskap, noe som vil være viktig på de aller fleste arbeidsplasser.

- I tillegg til relevant utdannelse og erfaring er også motivasjon, engasjement og nysgjerrighet på selve jobbintervjuet veldig viktig.

- Vær stolt av utdannelsen din

- Vær stolt av psykologiutdannelsen din, sier Spehar.

- Du har kunnskap om noe av det kanskje aller viktigste og mest spennende som finnes: nemlig å forstå hvorfor mennesker gjør som de gjør. Ikke vær redd for å trekke fram dette i jobbsøking og intervjuer.

- Etter å ha mottatt mastergraden bør du også vurdere å publisere en kronikk. Gjennom å publisere en kronikk får du muligheten til å formidle masteroppgaven din til et større publikum, og du viser (og opplever) samtidig en større relevans av noe du har jobbet hardt og lenge med ganske så alene.

 

.

 

Publisert 6. juni 2012 17:55 - Sist endret 4. mai 2015 16:23