Stipendiat

Thea Wiker er stipendiat ved Diakonhjemmet sykehus, der hun jobber med prosjektet «Errors in the Adolescent Brain». 

Bildet kan inneholde: panne, leppe, smil, frisyre, himmel.

Foto: UiO

Hvorfor valgte du å studere psykologi?

Først begynte jeg på et delt bachelorstudie i sosiologi og psykologi ved University of Winchester i England. Og skjønte fort at jeg likte fagene i statistikk og nevrovitenskap best, og droppet derfor sosiologi. Etterhvert ble det naturlig å søke på masterprogrammet i kognitiv nevrovitenskap. 

Hvordan forberedte utdannelsen deg på denne jobben? 

Jeg skrev masteroppgave om samspillet mellom søvn, kognitiv kontroll og hjernenettverk. Masteren var skrevet som en lang forskningsartikkel, og gjennom det arbeidet lærte jeg om datainnsamling og analyse. Generelt var masteren veldig forskningsbasert og forberedte meg godt på å ta en PhD., ikke minst hjalp metodefagene. 

Hvordan fikk du jobben? 

Det kan være utfordrende å få en phd-stilling. Jeg søkte på stillinger mens jeg prøvde å finne ut hva jeg ville gjøre med livet mitt, og søkte kun på stillinger jeg faktisk ville ha. Så hadde jeg utrolig flaks og ble tilbudt denne jobben. Det er viktig å være interessert i det man holder på med når man tar en PhD. 

Det er viktig å være lærevillig, men samtidig ha relevant bakgrunn. Slik kjenner man metoder og analyser og har litt kunnskap om aktuelt tema. Ellers er det alltid en god idé å virke forberedt, og begynne å tenke på hvordan man vil gjøre prosjektet «sitt».

Hva skriver du om i doktorgraden din? 

Prosjektet mitt heter «Errors in the Adolescent Brain». Jeg ser på hjerneaktiviteten til ungdom mens de gjør feil. Jeg bruker data fra et stort prosjekt i USA hvor ungdommene har gjort en kognitiv oppgave mens de blir scannet med MR. Jeg ser på hvordan hjerneaktiviteten er annerledes der de spesifikt har gjort en feil, til forskjell fra når de svarer riktig. Deretter ser jeg på om det er en relasjon mellom hjerneaktiviteten og psykopatologi, ved å bruke data fra spørreskjemaer ungdommene har fylt ut.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut? Hva er dine arbeidsoppgaver?

Arbeidsoppgavene mine er blant annet å foreta datainnsamling med EEG og MR. Jeg programmerer mye for analyse av data. Det kan dreie seg om data fra EEG, MR, adferd og presentasjoner på ulike oppgaver, eller spørreundersøkelser. Det er også viktig at jeg holder meg oppdatert på forskningen ved å lese artikler. Ellers planlegger jeg analyser og artikler, og deltar i ulike veilednings- og labmøter.

Hva er mest givende ved jobben? 

Det mest givende er at jobben er så variert. Man er ikke stuck i en 8-16 jobb hvor man er litt zombie. I forskning må man alltid være oppdatert på nye metoder. Hver dag lærer man noe nytt.

Hva er mest utfordrende?

Det samme som over. Man føler seg litt som en student uten eksamener eller deadlines (bortsett fra den om å fullføre PhD-en innen tre år!). Det krever en del selvdisiplin. 

Hvilke personlige egenskaper bør man ha? 

Å være stipendiat krever at man liker utfordringer og er fleksibel. Det er absolutt også en fordel å kunne jobbe godt både i team og alene, ettersom man bytter mye mellom å jobbe med andre og selvstendig. 

Engasjerte du deg i noen aktiviteter mens du var student? Har erfaringer utenom utdannelsen hjulpet deg i å få og mestre denne jobben?

Jeg var (og takket være oppussing og korona, er) styremedlem i studentpuben på Sogn studentby, Amatøren. Ved å drifte en pub ved siden av fulltidsstudier, lærer man å legge fra seg perfeksjonismen der den ikke hører hjemme. Noen ganger må man ta ting som det kommer, og det ble jeg mye flinkere til ved hjelp av Amatøren. 

Hvilke råd har du til studenter som er interessert i en liknende jobb? 

Man bør være forberedt på at man blir i et slags forhold med jobben. Nedturene er veldig tunge, men oppturene er utrolig bra! Og nedturene blir det mange av. Det er en del av jobben som forsker at man feiler og ikke vet hva man holder på med. Hadde man lett kunne google seg fram til svarene, hadde man jo ikke drevet med forskning. 

Hvordan var overgangen fra student til arbeidstaker?

I mange land er man fortsatt ansett som student når man er stipendiat, og det er vel en grunn til det. Jeg føler fortsatt at jeg er student, men med lønn, og det er jo ganske fint.

Hvilke muligheter har man framover i karrieren?

Mange! Man kan bli værende i forskning, ta en postdok-stilling og jobbe seg videre oppover mot professor-stilling, eller lignende. Eller man kan gå inn i industrien. Det betyr egentlig bare at man tar data- og analysekunnskapene sine med seg og finner en stabil 8-16 jobb, for eksempel som analytiker for et selskap. Med kode- og programmeringsferdigheter har man utrolig mange muligheter. Med generelle analytiske ferdigheter, inkludert statistikk og kritisk tenkning, kan man jobbe med nesten hva som helst. 

Thea Wiker

Studieprogram: Master i psykologi, studieretning Cognitive Neuroscience

Fullført grad: 2020

Stillingstittel: Stipendiat

Arbeidsgiver, avdeling: Diakonhjemmet sykehus, Enhet for klinisk forskning og innovasjon 

Publisert 26. jan. 2022 12:41 - Sist endret 26. jan. 2022 12:41