Søknadsfrist og opptak

Masterprogrammet i psykologi har tre studieretninger med ulike opptakskrav.

Informasjon om kravene og hvordan du søker opptak finnes under de ulike studieretningene:

Informasjon om poenggrenser for opptak de siste årene

International applicants

Only the Cognitive Neuroscience programme is taught in English and welcomes international applicants as well as Norwegian/Nordic applicants. The other disciplines require proficiency in Norwegian (Bergenstest or equivalent).

Please note that the Master of Philosophy in Psychology is a theoretically oriented education of two years which does not give you an authorization to practice as a clinical psychologist in Norway. To become a clinical psychologist you have to apply for the profession oriented degree programme (6 years education) which is taught only in Norwegian (Bergenstest is needed).

Informasjon til søkere med bachelor i kultur og kommunikasjon.

Det finnes ulike opptakskrav til masterprogrammet i psykologi for de tre retningene Helse, utvikling og samfunn, Arbeids- og organisasjonspsykologi og Cognitive Neuroscience (siste mulighet for opptak for KULKOM-studenter våren 2020).

Studieplasser

70