Poenggrenser ved tidligere opptak til Masterprogrammet i psykologi

Når vi regner karaktersnitt i forbindelse med opptak, så gjør vi om bokstaver til tall. A tilsvarer poengsummen 5, B er 4, C er 3 osv.

Poenggrensene varierer noe fra år til år. Under finner du poenggrensen for de to siste opptakene.

2019:

HUS-masteren hadde en poenggrense på 4,00(tilsvarer B på 80 studiepoeng)

Masterretningen i arbeid- og organisasjonspsykologi hadde en poenggrense på 4,00 (tilsvarer B på 80 studoepoeng)

Cognitive Neurosience: 3,88 (tilsvarer ca. B på 70 studiepoeng og C på 10 studiepoeng)

2018:

HUS-masteren hadde en poenggrense på 4,00 (tilsvarer B på 80 studiepoeng)

Masterretningen i arbeid- og organisasjonspsykologi hadde en poenggrense på 4,13 (tilsvarer B på 65 studiepoeng og A på 15 studiepoeng)

Cognitive Neurosience: 4,08 (tilsvarer ca. B på 70 studiepoeng og A på 10 studiepoeng)

2017:

HUS-masteren hadde en poenggrense på 3,80 (tilsvarer B på 70 studiepoeng og C på 10 studiepoeng)

Masterretningen i arbeid- og organisasjonspsykologi hadde en poenggrense på 3,88 (tilsvarer B på 75 studiepoeng og C på 5 studiepoeng)

Cognitive Neurosience: 4,09 (tilsvarer B på 70 studiepoeng og A på 10 studiepoeng)

2016:

Alle studieretninger hadde samme poenggrense: 3,8 (tilsvarer B på 70 studiepoeng og C på 10 studiepoeng)

2015:

Arbeids- og organisasjonspsykologi: 3,88 (tilsvarer B på 70 studiepoeng og C på 10 studiepoeng)

Cognitive Neurosience: 4 (tilsvarer B på 80 studiepoeng)

Helse, utvikling og samfunn (ny høsten 2015): 3,8 (tilsvarer B på 70 studiepoeng og C på 10 studiepoeng)

 

Publisert 16. jan. 2014 14:44 - Sist endret 22. okt. 2019 15:49