Poenggrenser ved tidligere opptak til Masterprogrammet i psykologi

Når vi regner karaktersnitt i forbindelse med opptak gjør vi om bokstaver til tall. Det vil si at karakter A tilsvarer poengsummen 5, B tilsvarer 4, C tilsvarer 3, osv.

Poenggrensene for opptak til masterprogrammet i psykologi varierer noe fra år til år. Poenggrensene varierer også ut fra hvilken studieretning du ønsker å søke på.

Under finner du poenggrensen for opptak de siste årene.

2021:

 • Helse, utvikling og samfunn hadde en poenggrense på 4,00 (tilsvarer B på 80 studiepoeng).
 • Arbeid- organisasjonspsykologi hadde en poenggrense på 4,02 (tilsvarer ca. B på 80 studiepoeng).
 • Cognitive Neuroscience hadde en poenggrense på 3,44 (tilsvarer B på 35 studiepoeng og C på 45 studiepoeng).

2020: 

 • Helse, utvikling og samfunn hadde en poenggrense på 4,00 (tilsvarer B på 80 studiepoeng). 
 • Arbeid- organisasjonspsykologi hadde en poenggrense på 3,88 (tilsvarer ca. B på 70 studiepoeng og C på 10 studiepoeng).
 • Cognitive Neuroscience hadde en poenggrense på 4,14 (tilsvarer ca. B på 65 studiepoeng og A på 15 studiepoeng).

2019:

 • Helse, utvikling og samfunn hadde en poenggrense på 4,00 (tilsvarer B på 80 studiepoeng).
 • Arbeid- og organisasjonspsykologi hadde en poenggrense på 4,00 (tilsvarer B på 80 studiepoeng).
 • Cognitive Neuroscience hadde en poenggrense på 3,88 (tilsvarer ca. B på 70 studiepoeng og C på 10 studiepoeng).

2018:

 • Helse, utvikling og samfunn hadde en poenggrense på 4,00 (tilsvarer B på 80 studiepoeng).
 • Arbeid- og organisasjonspsykologi hadde en poenggrense på 4,13 (tilsvarer ca. B på 65 studiepoeng og A på 15 studiepoeng).
 • Cognitive Neuroscience hadde en poenggrense på 4,08 (tilsvarer ca. B på 70 studiepoeng og A på 10 studiepoeng).

2017:

 • Helse, utvikling og samfunn hadde en poenggrense på 3,80 (tilsvarer ca. B på 70 studiepoeng og C på 10 studiepoeng).
 • Arbeid- og organisasjonspsykologi hadde en poenggrense på 3,88 (tilsvarer ca. B på 75 studiepoeng og C på 5 studiepoeng).
 • Cognitive Neuroscience hadde en poenggrense på 4,09 (tilsvarer ca. B på 70 studiepoeng og A på 10 studiepoeng).

2016:

 • Alle studieretningene hadde samme poenggrense: 3,8 (tilsvarer B på 70 studiepoeng og C på 10 studiepoeng).

2015:

 • Helse, utvikling og samfunn (ny høsten 2015) hadde en poenggrense på 3,8 (tilsvarer B på 70 studiepoeng og C på 10 studiepoeng).
 • Arbeids- og organisasjonspsykologi hadde en poenggrense på  3,88 (tilsvarer B på 70 studiepoeng og C på 10 studiepoeng).
 • Cognitive Neurosience hadde en poenggrense på 4,00 (tilsvarer B på 80 studiepoeng).

 

Publisert 16. jan. 2014 14:44 - Sist endret 1. des. 2021 19:02