Informasjon for søkere med utdanning fra Ansgar teologiske høyskole

Når vi skal regne snittet av utdanningen til våre søkere, så velger vi ut ulike emner som danner det vi kaller rangeringsgrunnlaget. Rangeringsgrunnlaget i opptaket vil for de fleste søkere med studiebakgrunn fra Ansgar inneholde følgende:

Basalemner:

  • PSY121
  • PSY122/PSY123

Metodeemner:

  • PSY219
  • PSY222

Fordypning:

  • PSY230
  • PSY2XX (beste karakter) / PSY213 for søkere til arbeids- og organisasjonspsykologi

Tilleggskrav til utdanningen fra Ansgar:

I tillegg må søkere supplere sin utdanning med ett 10-poengs fordypningsemne innenfor utviklingspsykologi eller sosialpsykologi (tilsvarende PSY2205/PSY2206 eller PSY2101/2102/PSY2103 som tilbys ved UiO). Søkere kan melde seg opp til enkeltemner ved UiO her. Tilsvarende fordypningsemner fra andre læresteder kan erstatte dette krav.


Totalt 90 studiepoeng

Vi har ikke anledning til å foreta individuelle vurderinger utenom opptaksperioden som går fra 15.april til juli. Din bakgrunn vil kun bli vurdert dersom du faktisk søker til Masterprogrammet i psykologi ved UiO.

Informasjon om frister

Publisert 9. feb. 2018 10:11 - Sist endret 13. juli 2020 13:29