Informasjon til søkere med utdanning fra Bjørknes Høyskole

Når vi skal regne snittet av utdanningen til våre søkere, så velger vi ut ulike emner som danner det vi kaller rangeringsgrunnlaget. Rangeringsgrunnlaget i opptaket vil for de fleste søkere med studiebakgrunn fra Bjørknes inneholde følgende:

Basalemner:

  • PSY1230 og PSY1240 og PSY1250

Metode:

  • PSY1120 og PSY3280

Fordypning

  • PSY2230 / PSY2250 /PSY6XXX(se kommentar under) / (PSY2260/PSY2240 for masterretningen arb/org)
  • PSY3990

Totalt: 105 sp

Vi har ikke anledning til å foreta individuelle vurderinger utenom opptaksperioden som går fra 15.april til juli. Din bakgrunn vil kun bli vurdert dersom du faktisk søker til Masterprogrammet i psykologi ved UiO.

Kommentar om valgemner: Flere valgbare emner på 6000-nivå kan erstatte kravet om PSY2230 og/eller PSY2250. Her vil beste karakter velges. 

Informasjon om frister

Publisert 9. feb. 2018 10:38 - Sist endret 17. juni 2020 13:25