Søkere med utdanning fra HiL

Når vi skal regne snittet av utdanningen til våre søkere, så velger vi ut ulike emner som danner det vi kaller rangeringsgrunnlaget. Rangeringsgrunnlaget i opptaket vil for de fleste søkere med studiebakgrunn fra HiL inneholde følgende:

Introduksjonsemnene: PSY1005 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie, PSY1007 Psykologiske forskningsmetoder I og PSY1008 Sosialpsykologi.

Forskningsmetode: PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder II

Bacheloroppgave: PSY2306 Bacheloroppgave i psykologi (10 studiepoeng)

Ett fordypningsemne på 15 sp:
HUS: 
PSY2201 - Utviklingspsykologi eller PSY2204 - Personlighetspsykologi
Arb/org: PSY2202 Arbeids- og organisasjonspsykologi

+ ett av følgende emner:  PSY2301 Biologisk psykologi (10sp), PSY2302 Kognitiv psykologi (10sp), PSY2303 Helse- og miljøpsykologi (10sp), PSY2304 Pedagogisk psykologi (10sp) eller PSY2305 Abnormal psykologi (10sp). Vi tar det emnet som har best karakter dvs. til gunst for søker.

Vi har ikke anledning til å foreta individuelle vurderinger utenom opptaksperioden som går fra 15.april til juli. Din bakgrunn vil kun bli vurdert dersom du faktisk søker til Masterprogrammet i psykologi ved UiO.

TOTALT: 90 SP

Informasjon om frister

 

 

Publisert 8. feb. 2013 13:42 - Sist endret 19. mai 2020 13:25