Informasjon til søkere med utdanning fra OsloMet

Når vi skal regne snittet av utdanningen til våre søkere, så velger vi ut ulike emner som danner det vi kaller rangeringsgrunnlaget. Rangeringsgrunnlaget i opptaket vil for de fleste søkere med studiebakgrunn fra OsloMet inneholde følgende:

Basalemner:

  • PSYK1410
  • PSYK1310

Metode:

  • PSYK1100
  • PSYK2100/PSYK2600

Fordypning:

  • 2 av 3 emner: PSYK3200/PSYK3400/PSY3500
  • PSYK3900

Tilleggskrav

Søkere fra OsloMet må i tillegg til emnene over ta ett basalemne i enten sosial eller utviklingspsykologi 5 sp tilsvarende PSY1250/PSY1100 som tilbys ved UiO. Søkere kan melde seg opp som enkeltemnestudent her.


Totalt 95 studiepoeng

Vi har ikke anledning til å foreta individuelle vurderinger utenom opptaksperioden som går fra 15.april til juli. Din bakgrunn vil kun bli vurdert dersom du faktisk søker til Masterprogrammet i psykologi ved UiO.

Informasjon om frister

Publisert 9. feb. 2018 10:26 - Sist endret 14. sep. 2020 09:24