Søkere med utdanning fra UiB

Når vi skal regne snittet av utdanningen til våre søkere, så velger vi ut ulike emner som danner det vi kaller rangeringsgrunnlaget. Rangeringsgrunnlaget i opptaket vil for de fleste søkere med studiebakgrunn fra UiB inneholde følgende:

For søkere med bachelor i generell psykologi:

PSYK111 Innføring i psykologi og psykologiens historie (15 sp) / PSYK-100 Innføring i psykologi (10 sp) / PSYK206-Artikkelesing i generell psykologi (5 sp) - Beste karakter

PSYK112 Sosial- og personlighetspsykologi / PSYK101 Generell psykologi 1 (15 sp)

PSYK114 Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi (15 sp)

PSYK113 Innføring i metode / PSYK102 - Generell psykologi 2 (15 sp)

PSYK202 Metode / PSY202B - Psykologiske forskningsmetoder B

PSYK207 Lærings- og åtferdspsykologi/PSYK208 Affekt og kognisjon (for søkere til masterretningen i arbeids- og organisasjonspsykologi som har gått generell psykologi ved UiB brukes beste karakter av enten PSYK106 / PSYK110 / PSYK200 i stedet) 

PSYK 250 Bacheloroppgave

Antall studiepoeng avhenger av om PSYK111/PSYK100/PSYK216 legges til grunn. 

For søkere med bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi:

PSYK111 Innføring i psykologi og psykologiens historie/PSYK210 - Nyare teoretiske, metodiske og empiriske bidrag i arbeids- og organisasjonspsykolog - Emnet med best karakter legges til grunn.

PSYK112 Sosial- og personlighetspsykologi

PSYK114 Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi

PSYK113 Innføring i metode

PSYK202 Metode

Valgfritt emne av følgende tre emner (emnet med best karakter legges til grunn):

PSYK106 Personalpsykologi

PSYK110 Arbeids- og organisasjonspsykologi

PSYK200 Leiingspsykologi

+ PSYK201 Bacheloroppgåve (15 studiepoeng)

Antall studiepoeng avhenger av om PSYK111/PSYK210 og hvilket valgfrie emne som legges til grunn.

Søkere med gammel ordning:

PSYK100 (10)
PSYK101 (15)
PSYK102 (15)
PSYK202B (15)
PSYK250 BA-oppgave (15)
PSYK207 eller PSYK208 (15)

Totalt 85 poeng.
 

Vi har ikke anledning til å foreta individuelle vurderinger utenom opptaksperioden som går fra 15.april til juli. Din bakgrunn vil kun bli vurdert dersom du faktisk søker til Masterprogrammet i psykologi ved UiO.

 

Publisert 23. jan. 2017 12:49 - Sist endret 1. sep. 2020 13:05