Evalueringer

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet. 

Periodisk programevaluering

Periodisk emneevaluering 

Programgjennomgan

Tilsynssensorrapporter

Annen evaluering

Se alle tidligere evalueringer her.

 

Publisert 12. juni 2019 15:03 - Sist endret 31. juli 2019 14:36