Arbeids- og organisasjonspsykologi (studieretning)

Arbeids- og organisasjonspsykologi er studiet av det moderne arbeidsliv fra et psykologisk perspektiv.

Studieretningen hører til programmet

Psykologi (master - to år)