Oppbygging og gjennomføring

Studentene på studieløpet i arbeid og oranisasjonspsykologi har to semester med teoretisk og praktisk undervisning, etterfulgt av to semestere satt av til arbeid med masteroppgaven.

Emnene i første og andre semester er obligatoriske spesialiseringsemner i arbeids- og organisasjonspsykologi, metodeundervisning, samt prosjektarbeid.

Det tredje og fjerde semesteret er beregnet på masteroppgaven, og det vil bli arrangert seminarer og aktiviteter tilknyttet denne.

Oppbygging av studieretningen for deg som begynte eller begynner høsten 2018 eller senere

4. semester PSY4090 – Masteroppgave i psykologi
3. semester PSY4090 – Masteroppgave i psykologi
2. semester PSY4430 – Arbeids- og organisasjonspsykologisk prosjekt (AOP) Metode PSY4401B – Project development: Master thesis in work and organizational psychology
1. semester PSY4420 – Selection and development PSY4405 – Ledelse, team og kommunikasjon i organisasjoner PSY4404 – Human - Technology - Organization
  10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Metode

Publisert 5. mars 2018 15:37 - Sist endret 6. mars 2018 09:21