Oppbygging og gjennomføring

Oppbyggingen av studieretningen for deg som begynte eller begynner høsten 2018 eller senere

4. semester

PSY4090 – Masteroppgave i psykologi

 

3. semester

PSY4090 – Masteroppgave i psykologi

 

2. semester

Emne i temaløp (15 sp)

Valgfritt emne i psykologi

(5 sp)

Metode (5 sp)

PSY4521 – Project Development and Methodology

1. semester

Emne i temaløp (10 sp)

 

Valgfritt emne i psykologi (10 sp)

 

Valgfritt emne i psykologi (10 sp)

 

 

 

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

I første semester skal du ta ett emne innen det temaløp du er mest interessert i og to emner innen to andre temaløp. I andre semester vil du få mulighet til å ta et emne i temaløp (15 sp.) innen ett av de tre fagområdene som du har fått innsikt i. Du skal også ta et valgemne (5 sp.) som hører sammen med fordypningsemnet. Gjennom valget av ett av to metodeemner i andre semester får du innsikt i enten kvalitativ eller kvantitativ metode, samt prosjektutvikling i PSY4521.

Masteroppgaven skrives i tredje og fjerde semester. I oppgaven kan du fokusere på temaområdet eller du kan skrive om et annet tema som kombinerer fagområdene du har studert i 1. og 2.semester.

Studieretning i helse, utvikling og samfunn består av:

Obligatoriske emner inkludert masteroppgave (70 studiepoeng)

Emner i temaløp (25 studiepoeng)

Valgbare psykologiemner på masternivå (25 studiepoeng)

Obligatoriske emner

Metode

Emner i temaløp

Du skal velge en av fire fordypninger:

  1. Anvendt helsepsykologi
  2. Kultur- og samfunnspsykologi
  3. Sosialpsykologi
  4. Utvikling og forebygging av barn og unges psykiske vansker

Hvert temaløp tilbyr 30 studiepoeng som er spesifikke for temaet.

1. Anvendt helsepsykologi: PSY4112 – Seksualitet og seksuell helse, PSY4140 – Metoder i forebyggende arbeid og PSY4116 – Sentrale temaer i anvendt helsepsykologi

2. Kultur- og samfunnspsykologi: PSY4505 – Identitet, kultur og kritisk psykologi, PSY4502B – Fellesskap- og samfunnspsykologi og PSY4506 – Human Rights, Democracy and Reconstruction after Conflict: A community based approach

3. Sosialpsykologi: PSY4111 – Applied Social Psychology, PSY4130 – Promoting Change through Social Psychology og PSY4115 – Current Topics in Social Psychology

4. Utvikling og forebygging av barn og unges psykiske vansker: PSY4204 – Hands-on training in emotional and cognitive development, PSY4205 – Forebygging av psykiske vansker hos barn og unge og PSY4206 – Language Acquisition

Valgbare emner i psykologi

Du skal velge totalt 20 studiepoeng fra de andre temaløp på 1. semester. Alle kombinasjoner vil fungere godt, og du får velge ut ifra din egen faglige interesse.

Slik bygger du opp studieløpet ditt

Første semester velger du tre av følgende fire emner:

Andre semester velger du ett av følgende temaløpsemner (med praksiskomponent):

Dersom kun få studenter ønsker et bestemt temaløp, vil det kunne bli tilbudt et alternativt undervisningsopplegg i stedet for vanlige forelesninger/seminarer.

I tillegg skal du ta ett av følgende psykologiemner:

Utveksling

Det er mulighet for utveksling i 3. eller 4.semester i forbindelse med skriving av masteroppgave. Utvekslingen må godkjennes av veileder for masteroppgaven. Ta kontakt med studiekonsulent på masterprogrammet for mer informasjon.

Overgangsordninger

Studenter som begynte studiene etter høsten 2015 og som mangler emner på 1., 2. eller 3. semester på grunn av permisjon får adgang til å ta emner fra studieretningen i helse, utvikling og samfunn. Studenter som begynte studiene før høsten 2015 (gammel ordning med studieretninger i fordypningsområdene), og som mangler emner fra 1. og 2.semester på grunn av permisjon, får adgang til å ta emner fra studieretningen Helse, utvikling og samfunn. De vil på denne måten få gjennomført masterprogrammet med emner som passer til den studieretningen de ble tatt opp til.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 5. mars 2018 15:26 - Sist endret 1. apr. 2019 10:27