Beskjeder

Publisert 10. sep. 2018 13:21

Hei profesjonsstudenter!

Noen av dere har etterlyst terapi-filmkveldene som vi hadde tidligere, så jeg vil informere om hvorfor det ikke blir jevnlige filmkvelder som før. Filmkveld-tradisjonen er lagt ned, til fordel for APPPELL - forum for levende og kreativ formidling av psykologifaget, som er etablert som en underavdeling av Speilvendt-redaksjonen. APPELL vil arrangere 2-3 foredrag, workshops, filmvisninger etc i semesteret. Forumet vil ha en hovedvekt på skriving, men vil også lage arrangementer på film og andre medier. De tidligere filmkveldene vil kunne dukke opp som en del av menyen til APPELL.

 

Høstens første workshop i APPELL er nå førstkommende onsdag kl 12.15-14.00, se arrangementet på facebook: https://www.facebook.com/Appell-208852223039064/?fb_dtsg_ag...

Publisert 10. sep. 2018 09:33

Psykologistudenter uten grenser inviterer arbeidsgivere der kultur- og samfunnspsykologi er sentralt for å løse daglige utfordringer. 

Temaer:
•    Hvordan mener arbeidsgiverne psykologistudiet kan bli bedre på å forberede studentene? 
•    Hvilken kompetanse er mest viktig å ta med seg fra studiene inn i arbeidslivet? PUG tar debatten!


Arbeidsgivere:
•    Transkulturelt senter
•    Helsestasjon for kjønn og seksualitet
•    Helsesenteret for papirløse migranter


Meir informasjon om arrangementet

Karriereuka arrangeres 18.-20. september på Blindern. Du kan møte arbeidsgivere på stand og delta på foredrag, presentasjoner og debat...

Publisert 6. sep. 2018 16:23

Å være ny student ved UiO kan oppleves stort og overveldende for mange. Mye er nytt; menneskene, bøkene, stedene, hverdagen.

I tre korte videoer vil du i høst møte fem erfarne studenter og høre hvordan de opplevde å starte på UiO - og å finne seg til rette. Kanskje du kan plukke opp noen tips?

Se første episode "Jeg starter!"

Publisert 31. aug. 2018 09:08

Jeg finner ikke emnet jeg skal ta i Canvas

 • Logg inn i Canvas
 • Klikk på «Emner» og «Alle emner».
 • Hvis det er et emne du har plass på som du ikke finner der må du ta kontakt med SV-info

Brukeren min er ikke aktivert

Har jeg tilgang til Canvas når jeg bare skal ta opp eksamen?

 • Ja, du kan få tilgang til Canvas-rommet selv om du bare skal ta opp eksamen. Hvis du ikke finner emnet under «Emner» og «Alle emner» i Canvas må du ta kontakt med SV-info.

Jeg har ikke fått tilgang til rommene i Canvas, hva er galt? 

 • Du finner emnet under «Emner» og «Alle emne...
Publisert 28. aug. 2018 13:59

SV-fakultetet oppfordrer alle studenter til å ta et utvekslingsopphold. Utveksling vil gi deg en unik opplevelse, et fortrinn, nettverk, innsikt og kompetanse.

Få mer info om utveksling

SV-fakultetet inviterer til:

I tillegg kan du bli med arrangementer som er åpne for alle UiO-studenter.

Søk utveksling i Søknadsweb

Søknadsfrist: 15. september

Har du spørsmål kontakter du...

Publisert 28. aug. 2018 11:42

Lurer du på hva du kan gjøre med en psykologisk utdanning etter endt studie? Lurer du på hva andre med psykologisk utdanning gjør? Eller har du rett og slett lyst til å møte andre med en psykologisk utdanning?

4. september 2018 kl. 18.00 arrangerer Psykologiforbundet Oslo Karriereseminar ved Psykologisk institutt, UiO.

Psykologiforbundet Oslo arrangerer Karriereseminar med Fanny Duckert og Fredrik Svartdal Færvaag. Fanny er psykolog og tidligere professor ved Psykologisk Institutt, og Fredrik er høyskolelektor i psykologi ved Bjørknes Høyskole og representant fra Psykologiforbundet.

Se arrangementet på facebook her: https://www.facebook.com/events/1721904657857068/

Sted: Forsamlingssalen Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO

Publisert 21. aug. 2018 14:54

På mange emne i psykologi er det no mogleg å kjøpe digitalt pensum.

De vil finne link på semestersidene under "Pensum/læringskrav".

 

 

Publisert 1. juni 2018 00:00

Fra 1-7. juni må du søke på emner du skal ta høsten 2018. Dette gjelder ikke studenter som får opptak høsten 2018.

Det har ingen betydning når du søker plass på emner i perioden 1-7. juni.

Svar på undervisningsopptaket publiseres i Studentweb senest 12. juni.

Slik gjør du det i Studentweb

Logg inn i Studentweb

 • Obligatoriske emner ligger i din utdanningsplan.
 • Legg til eventuelle valgbare emner i din&nbsp...
Publisert 8. mai 2018 14:56

Fra og med 28. mai 2018 skal studenter på 1.-6. semester på profesjonsstudiet i psykologi kontakte SV-info for alle studiespørsmål. Spørsmål skal ikke lenger stilles til Psykologisk institutt.

 • SV-info er kontaktpunkt for alle studenter på 1.-3. år ved SV-fakultetet.
 • Som profesjonsstudent har du allerede måttet kontakte SV-info for en del spørsmål. Vi gjør det nå enklere for deg ved at du kan henvende deg ett sted for å få hjelp. Du skal også bestille veiledning med din studiekonsulent hos SV-info.
 • SV-info har kort svartid og er åpent mandag-fredag kl. 9-15.
 • SV-info holder til i 1. etasje i Eilert Sundts hus.

Studenter på 7.- 12. semester skal fortsatt kontakte Psykologisk institutt.

Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger til endringen kan du kontakte SV-info.

 

Publisert 16. jan. 2018 15:10

Arbeidsgruppen som har jobbet med å utrede fremtidig klinikkdrift av nå avgitt sin rapport. Rapporten sendes nå på høring hos alle studenter og ansatte. Fristen for å komme med innspill er 21. januar.

Selve rapporten, nettskjema for tilbakemelding samt annen informasjon, finner dere på http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/prosjekter/fremtidig_klinikkdrift/index.html

Publisert 15. jan. 2018 13:37

Gikk det litt fort på informasjonsmøtet? Eller hadde du dessverre ikke anledning til å komme?

Frykt ikke - presentasjonen er tilgjengelig

Publisert 11. jan. 2018 16:17

Kjære studenter

Som tidligere annonsert arrangeres det et allmøte om fremtidig klinikkdrift 16. januar

- Tid: 16.1 kl. 9-11
- Sted: Aud. 4 i Harald Schjelderups hus

Bakgrunnen for møtet er at en arbeidsgruppe har gjort en utredning av mulige modeller for fremtidig klinikkdrift og sender 16. januar ut et rapport på høring. I allmøtet vil dere bli presentert for innholdet i rapporten, både selve utredningen og arbeidsgruppens anbefalinger.

Det vil være anledning til å stille spørsmål og komme med innspill i møtet. I den påfølgende høringsrunden vil det også være mulig å komme med skriftlige innspill via prosjektnettsiden. http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/prosjekter/fremtidig_klinikkdrift/index.html

Vennlig hilsen
på vegne av arbeidsgruppen
Joakim Dyrnes

Publisert 21. des. 2017 11:07

PSYC1200 har undervisning siste gang våren 2018. Eksamen blir arrangert siste gang høsten 2018. Etter dette blir emnet lagt ned.

Publisert 11. des. 2017 14:19

prosjektsiden finner dere dokumenter knyttet til utredning av fremtidig klinikkdrift samt dere har mulighet til å komme med innspill.

Publisert 28. nov. 2017 15:02

Det innkalles herved til allmøte om utredning av fremtidig klinikkdrift

- tid: 7. desember kl. 13-14

- sted: auditorium 4, HSH

På møtet vil det informeres om instituttstyrets vedtak 4.12 om prosess, hvordan utredningsarbeidet vil foregå samt hvordan ansatte vil bli involvert underveis. Det vil selvfølgelig også være mulig å komme med innspill og spørsmål på møtet.

 

Styrepapirene vedr. denne saken finnes tilgjengelig på en egen nettside https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/prosjekter/fremtidig_klinikkdrift/

 

Ta kontakt hvis dere har spørsmål!

 

Vennlig hilsen

Joakim Dyrnes

Psykologisk institutt

Publisert 30. okt. 2017 08:43

Til studenter ved Psykologisk institutt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet inviterer studenter ved Psykologisk institutt til informasjonsmøte:

 • Onsdag 1. november, kl. 9 i auditorium 4, Harald Schjelderups hus

I møtet vil universitetsledelsen informere om status for avvikshåndtering og om oppfølgingen av universitetsstyrets vedtak av 24. oktober.

 

Vennlig hilsen

Gudleik Grimstad

fakultetsdirektør

for

Nils-Henrik von der Fehr

dekan

Publisert 20. okt. 2017 14:00

Til studenter ved Psykologisk institutt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet inviterer studenter ved Psykologisk institutt til informasjonsmøter:

 • Onsdag 25. oktober, kl. 9 i auditorium 4, Harald Schjelderups hus
 • Fredag 27. oktober, kl. 13 i auditorium 4, Harald Schjelderups hus

I møtene vil studentene gis informasjon om status vedrørende drift av klinikk og praksis ved Psykologisk institutt. 

 

Vennlig hilsen

Gudleik Grimstad

fakultetsdirektør

for

Nils-Henrik von der Fehr

dekan

Publisert 17. okt. 2017 12:11

Til studenter og ansatte ved Psykologisk institutt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet inviterer studenter og ansatte ved Psykologisk institutt til et informasjonsmøte - i dag -  tirsdag 17. oktober 2017, kl. 15.15 i auditorium 4, Harald Schjelderups hus.

I møtet vil universitetsledelsen informere om advokatfirmaet Kluges vurderinger vedrørende drift av klinikk og praksis ved Psykologisk institutt. 

Det er opprettet en nettside med informasjon om vurderingene.

Vennlig hilsen
Gudleik Grimstad
fakultetsdirektør

for

Nils-Henrik von der Fehr
dekan

Publisert 8. sep. 2017 09:36

Til dere på 1. semester: Biblioteket arrangerer et introduksjonskurs for bruk av biblioteket. Dette vil være nyttig kunnskap som du har med deg gjennom hele studietiden!

Les mer

Publisert 15. aug. 2017 08:30

Se presentasjonen fra velkomstmøtet den 14. august. Nyttig informasjon og nyttige lenker!

Publisert 8. mars 2017 10:26

Meld deg som fadder

Publisert 26. jan. 2017 10:43

Kjære student på profesjonsprogrammet i psykologi,

 

Vurderer du, eller er du allerede i gang med å planlegge utveksling?

Da bør du komme på informasjonsmøtet med fokus på utveksling!

 

Dato: tirsdag...

Publisert 24. jan. 2017 10:18

Her finner dere Power Pointen fra informasjonmøte 16.januar, for 1. semester studentene.  

Publisert 16. sep. 2016 15:50

Impuls ønsker seg nye redaksjonsmedlemmer, og i den anledning inviterer vi alle studenter ved Psykologisk institutt til infomøte om Impuls!

Impuls er psykologistudentene i Oslo sitt eget tidsskrift og Nordens eldste psykologitidsskrift. Impuls kommer ut tre ganger i året og har ca. 1000 abonnenter. Hvert nummer har et tema, og tidligere numre er blant annet Beslutninger, Spiseforstyrrelser, Oppmerksomt nærvær, Religionspsykologi, Psykologi og politikk, Tvang og Traumer.

Vi inviterer fagpersoner fra ulike felt til å skrive for oss, lager intervjuer eller skriver selv. I fagmiljøet er vi et anerkjent tidsskrift.

Som redaksjonsmedlem kan du være med å bestemme tema og innhold, ta bilder, skrive, lese korrektur, diskutere psykologi, filosofi, politikk og rettskriving, dra på konferanser og en rekke andre ting.

Hvis du vil være med eller bare lurer på det, kom på informasjonsmøte i seminarrom V2-17 i andre etasje i Harald Schjelderupshus, man...