Søk på høstens emner innen 7. juni

Fra 1-7. juni må du søke på emner du skal ta høsten 2018. Dette gjelder ikke studenter som får opptak høsten 2018.

Det har ingen betydning når du søker plass på emner i perioden 1-7. juni.

Svar på undervisningsopptaket publiseres i Studentweb senest 12. juni.

Slik gjør du det i Studentweb

Logg inn i Studentweb

  • Obligatoriske emner ligger i din utdanningsplan.
  • Legg til eventuelle valgbare emner i din utdanningsplan ved å velge "Legg til emner" ved "Høst 2018". 
  • Søk på undervisning: I emner med seminarundervisning må du legge inn tre prioriterte seminargrupper. Du er ikke garantert plass på et av dine ønsker.
  • Sjekk at undervisning og eksamen ikke kolliderer. Du finner timeplan og eksamenstidspunkt på semestersiden til emnet.
  • Kontroller hvilke emner du har søkt på under "Aktive emner".

12. juni: Sjekk hva du har fått plass på

  • Sjekk at du har fått plass på emnene du har søkt på og eventuelt hvilken seminargruppe du er registrert på under «Aktive emner». 
  • Om du ikke får plass på en av dine tre prioriterte seminargrupper i emner på 1000-3000-nivå, kan du i noen tilfeller søke om bytte av seminargruppe.

13. juni - 16. august: Andre søkeperiode

  • Hvis du ikke søker innen 7. juni, må du søke på emner i neste søkeperiode 13. juni - 16. august.
  • Du får først vite hva du får plass på etter 16. august og senest 20. august.

1. september: Siste frist for:

Fristen håndheves strengt.

Du bør registrere deg i Studentweb og betale semester- og Kopinor-avgiften i god tid før 1. september, slik at Lånekassen kan hente opplysninger fra UiO om din studentstatus og du kan få eventuelt lån og stipend.

UiOs oversikt over frister for undervisningsopptak. 

Spørsmål?

Publisert 1. juni 2018 00:00