Godkjenning av annen utdanning i profesjonsstudiet i psykologi

Har du høyere utdanning fra før? Da kan du søke om å få fritak fra emner og om å starte senere i programmet. Merk at det bare er mulig å søke dersom du har fått opptak til programmet gjennom Samordna opptak. Vi gjør ingen forhåndsvurdering av ekstern utdanning. Søknadsfrist er 1. august for høsten 2022. Send søknad via nettskjema.

Ønsker du å få godkjent tidligere utdanning og starte senere i programmet?

Har du utdanning som samsvarer i innhold og omfang med emnene vi tilbyr på profesjonsstudiet i psykologi kan du søke om å starte senere i programmet.

Får du godkjent:

  • 30 eller flere studiepoeng kan du søke om å starte direkte på 2. semester.
  • 60 eller flere studiepoeng kan du søke om å starte direkte på 3. semester.
  • 90 eller flere studiepoeng kan du søke om å starte direkte på 4. semester
  • 120 eller flere studiepoeng kan du søke om å starte direkte på 5. semester
  • 150 eller flere studiepoeng kan du søke om å starte direkte på 6. semester

For å kunne starte direkte på et senere kull må det være ledig kapasitet på det aktuelle kullet. Det betyr i praksis at studenter må ha valgt å slutte på programmet.

Merk også at vi ikke kan pålegge studenter å ta mer enn 30 studiepoeng på ett semester. Du vil derfor ikke kunne plasseres senere i løpet enn det godkjente studiepoeng tilsvarer. Får du for eksempel godkjent 45 studiepoeng vil du kunne plasseres på 2. semester men bare måtte ta 15. studiepoeng. De resterende studiepoengene kan du fylle opp ved å ta andre emner som enkeltemnestudent ved UiO eller en annen utdanningsinstitusjon. Alternativt kan du ta mindre lån/stipend hos Lånekassen det aktuelle semesteret, jobbe mer ved siden av studiet eller rett og slett ta fri. Du vil ikke kunne ta emner på senere semester i programmet enn det du er plassert på.

Rangering av søkere

Søkere blir rangert etter det totale antallet godkjente studiepoeng på Profesjonsstudiet i psykologi. Ved like mange godkjente studiepoeng blir søkerne rangert etter poenggrensen ved opptak til studiet.

Når får jeg svar på søknaden?

Du får svar på søknaden din før undervisningen starter slik at du vet hvilke emner du skal ta kommende semester. Behandlingstiden vil kunne variere ut fra antall søknader. Når vi har behandlet søknaden din vil du bli kontaktet via e-post og du vil få et vedtaksbrev i posten/digipost. 

 

 

 

Publisert 6. juni 2012 13:40 - Sist endret 29. mars 2022 15:08