oppbygging og gjennomføring v09 og h09

Studieløpstabell vår 2009 og høst 2009:

12. semester PSYC6300 – Praktikum (nedlagt) PSYC6100 – Hovedoppgave Fordypningsemne
11. semester PSYC6300 – Praktikum (nedlagt) PSYC6301 – Etikk, rolle og profesjon (nedlagt) PSYC6100 – Hovedoppgave Fordypningsemne
10. semester PSYC5400 – Hovedpraksis (nedlagt)
9. semester PSYC5303 – Pedagogisk-psykologisk rådgivning PSYC5401 – Forpraksis barn/unge PSYC5301 – Psykologisk arbeid med familier og systemer
8. semester PSYC4301 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning PSYC4401 – Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten PSYC4302 – Psykologisk behandling av voksne PSYC4305 – Klinisk nevropsykologi
7. semester PSYC4300 – Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne (nedlagt) PSYC4400 – Forpraksis voksne. Relasjonskompetanse. PSYC4200 – Personlighetspsykologi (nedlagt) PSYC4100 – Prosjekt - personlighet (nedlagt)
6. semester PSYC3203 – Anvendt sosialpsykologi (nedlagt) PSYC3204 – Perspektiver på psykologien (nedlagt) PSYC3401 – Gruppeledelse og gruppedynamikk (nedlagt) PSYC3101 – Kvantitativ metode II (nedlagt) PSYC3102 – Prosjekt - sosialpsykologi (nedlagt)
5. semester PSYC3200 – Utviklingspsykologi (nedlagt) PSYC3201 – Kommunikasjon og læring (nedlagt) PSYC3400 – Test, observasjon av barn (nedlagt) PSYC3100 – Kvalitativ metode
4. semester PSYC2203 – Kognitiv nevrovitenskap og psykopatologi (nedlagt) PSYC2402 – Psykologisk testkurs (nedlagt) PSYC2102 – Eksperimentalpsykologisk metode II (nedlagt) PSYC2103 – Prosjekt - Kognitiv og nevropsykologi (nedlagt)
3. semester PSYC2200 – Kognitiv psykologi (nedlagt) PSYC2400 – Anvendt kognitiv psykologi (nedlagt) PSYC2101 – Kvantitativ metode I (nedlagt) PSYC2201 – Nevrobiologi, genetikk og nevroanatomi (nedlagt)
2. semester PSYC1204 – Innføring i sosial - og personlighets­psykologi (nedlagt) PSYC1202 – Profesjonsforberedende 1 PSYC1203 – Psykologi og vitenskap PSYC1100 – Innføring i metode
1. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum PSYC1200 – Innføring i generell psykologi (nedlagt)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

 

Publisert 9. okt. 2014 13:34 - Sist endret 5. mars 2018 12:13