Studieprogrammets oppbygging og gjennomføring til og med start våren 2018

Studieløpets oppbygging for deg som begynte fra vår 2017 til og med vår 2018

12. semester PSYC6310 – Praktikum PSYC6100 – Hovedoppgave
11. semester PSYC6310 – Praktikum PSYC6100 – Hovedoppgave Klinisk fordypningsemne
10. semester PSYC5410 – Hovedpraksis og etikk
9. semester PSYC5303 – Pedagogisk-psykologisk rådgivning PSYC5401 – Forpraksis barn/unge PSYC5301 – Psykologisk arbeid med familier og systemer
8. semester PSYC4301 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning PSYC4401 – Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten PSYC4302 – Psykologisk behandling av voksne PSYC4305 – Klinisk nevropsykologi
7. semester PSYC4300 – Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne PSYC4400 – Forpraksis voksne. Relasjonskompetanse. PSYC4500 – Personlighetspsykologi
6. semester PSYC3203 – Anvendt sosialpsykologi PSYC3204 – Perspektiver på psykologien PSYC3401 – Gruppeledelse og gruppedynamikk PSYC3103 – Kvantitativ metode B PSYC3102 – Prosjekt - sosialpsykologi
5. semester PSYC3200 – Utviklingspsykologi PSYC3201 – Kommunikasjon og læring PSYC3400 – Test, observasjon av barn PSYC3100 – Kvalitativ metode
4. semester PSYC2207 – Kognitiv nevrovitenskap 2 PSYC2205 – Psykopatologi PSYC2103 – Prosjekt - Kognitiv og nevropsykologi
3. semester PSYC2206 – Kognitiv nevrovitenskap 1 PSYC2402 – Psykologisk testkurs PSYC2104 – Kvantitativ metode A
2. semester PSYC1204 – Innføring i sosial - og personlighets­psykologi PSYC1202 – Profesjonsforberedende 1 PSYC1203 – Psykologi og vitenskap PSYC1100 – Innføring i metode
1. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum PSYC1200 – Innføring i generell psykologi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Publisert 5. mars 2018 12:38 - Sist endret 21. aug. 2018 15:47