Hvilke semestre er det mulig å utveksle på profesjonstudiet

Vi ønsker å lage bedre muligheter for utveksling, og har med virkning fra og med våren 2017 endret reglene for når man kan utveksle på profesjonsstudiet i psykologi.

Det er mulig å reise på utveksling på programmets 3., 4., 5. eller 6. semester.

Du skal etterstrebe å finne emner i utlandet som overlapper faglig med de emnene som går på det semesteret du utveksler. Hvis ikke det går vil Aurora Berg hjelpe dere å vurdere om fagsammensetningen på tvers av semestrene er mulig å få til.

Viktig: Det er ditt ansvar å forsikre deg om at det er mulig for deg å møte til studiestart påfølgende semester ved UiO etter å ha vært på utveksling. Dette fordi at ved enkelte utenlandske universiteter er semestrenes varighet ulik den norske standarden. Dersom du planlegger å utveksle i ditt 6. semester er det viktig at du informerer praksiskonsulent Simen Gudbrandson om dette i forbindelse med planleggingen av PSYC4400 - Forpraksis voksne. Relasjonskompetanse på 7. semester.

 

 

 

Publisert 6. juni 2012 13:42 - Sist endret 24. apr. 2017 13:42