Digital kollokvie

 I en digital kollokviegruppe møter du medstudenter for faglige diskusjoner og en digital kaffepause. Meld deg på ordningen her!

Påmelding

Bildet kan inneholde: gruppe, mann, dame, diskusjon, kollokvie

Fotoillustrasjon: Colourbox.com

Hvem er tilbudet for?

Tilbudet om digitale kollokviegrupper er for alle studenter ved Psykologisk institutt som ønsker en fast liten gruppe de kan møtes med i Teams for både faglige diskusjoner og uformelle samtaler. 

Hvorfor kollokviegrupper? 

Å diskutere pensum kan være en effektiv måte å tilegne seg ny kunnskap på. Man leser også gjerne bedre når man vet at man skal snakke om det med medstudenter i etterkant. I forbindelse med koronapandemien ønsker instituttet å bistå sine studenter med å opprette digitale kollokviegrupper. Det er ingen fasit for hvordan man skal legge opp kollokviegruppen, du og din gruppe finner et opplegg som passer for dere. 

Kollokvier er godt egnet til å

 • Forstå og drøfte ulike perspektiver på pensum

 • Fordele ansvar for lesing av pensum

 • Fremme studentaktivitet og ansvar for egen læring

 • Fremme samhandling og dialog mellom studenter

 • Møte medstudenter til uformelle samtaler 

Forbehold ved kollokvier

 • Avhenger av at studentene tar ansvar for organisering og gjennomføring

 • Best utbytte hvis alle i gruppen bidrar like mye (ingen gratispassasjerer)

Slik fungerer det 

 1. Meld deg på ordningen nederst på siden
 2. Du plasseres i en kollokviegruppe med 6-10 medstudenter 
 3. Du mottar informasjon på e-post om når første digitale kollokviemøte vil foregå i Teams
 4. En kollokviementorer fra PSI  vil delta på første møte for å gi råd og veiledning 
 5. I det første møtet avtaler du og din gruppe hvordan dere ønsker å bruke bruke gruppa og hvor ofte dere ønsker å møtes 

Forslag til kollokvieaktiviteter

Meld deg på digital kollokviegruppe

Fristen for påmelding er fredag 28. januar 

Påmelding

Spørsmål?

Send e-post til info@psykologi.uio.no 

Publisert 24. aug. 2021 11:24 - Sist endret 21. jan. 2022 12:40