Finansrådgiver

Henrik Olsen er finansrådgiver hos DnB.

Foto: Privat

Håkon Olsen har god bruk for studiet sitt i sosialpsykologi når han jobber med kunder.

Hva jobber du med?

Min viktigste arbeidsoppgave er å snakke med bankens kunder, og gi råd og veiledning innen boliglån, forsikring og sparing.

Store deler av arbeidsdagen går med til møter med kundene, samt telefoner og samtale med kunder. Resten av arbeidsdagen går i hovedsak med til å arbeide med kredittsaker i etterkant av kundemøter, samt utarbeide løsningsforslag for kunder.

Det morsomste med jobben er å gjennomføre gode kundemøter, hvor man ser at kunden blir fornøyd og man greier å gi noe mer enn de forventet.

Hvordan bruker du utdannelsen i jobben?

Utdannelsen bruker jeg i stor grad i jobben. Utdanningen hjelper meg til å bedre forstå hvordan kundene tenker. For å kunne gi andre gode råd og veiledning er det viktig å ha even til å sette seg inn i deres situasjon og tankesett.

Utdanningen i sosialpsykologi gjør meg langt mer bevisst på dette. Man skal heller ikke se bort fra at jeg har plukket opp noen gode teknikker i forhold til salg og relasjonsbygging.

Følte du deg faglig rustet da du startet i jobben?

Nei, ikke på bankfaget. Her var det mer å lære enn jeg kunne forestille meg før jeg begynte. Men jeg ble en del av et grunnopplæringsprogram i banken som gikk over 6 måneder.

Studiet var god ballast å ha med seg, og etter å ha vært student på UiO har jeg også lært selvstendighet og fått evne til å søke og tilegne meg kunnskap på egenhånd. Dette er noe som forventes i min stilling, både av kunder og arbeidsgiver.

Hvordan fikk du jobben?

Jeg søkte stillingen samtidig som jeg skrev bacheloroppgaven, etter å ha sett en annonse fra DnB NOR hvor de ønsket medarbeidere som var "flink med folk". Det var en omfattende utvelgelsesprosess med mange søkere, som strakk seg over flere måneder.

Hva tror du vektlegges når man søker jobb?

I mitt tilfelle var det en minstekrav å ha bestått bachelorgrad, og at man kunne vise til interesse for å arbeide med mennesker. Her passet utdanningen min godt.

Jeg tror også det er viktig at man viser evne til selvstendighet, og i mange stillinger er også internasjonal kompetanse viktig. Studier i sosialpsykologi er veldig relevant i et stadig mer internasjonalt samfunn.

Noen tips til kandidater som nå ferdigstiller sin grad?

Bygg opp graden med de fagene du selv syns virker mest spennende. Det er alltid mest motiverende og studere det man selv liker best.
Start jobbsøkingen tidlig, i god tid før du er ferdig med studiet. Da har du ikke noe press på deg med å finne en jobb, men kan søke på det som virker mest spennende for deg.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 14. nov. 2016 14:50