Kollokviegruppe

Kollokvier er studentstyrte grupper som møtes for å diskutere og presentere pensum.

Fotoillustrasjon: Colourbox.com

Å diskutere eller samtale om pensum oppleves av mange som en god og effektiv måte å tilegne seg ny kunnskap på. Man leser også gjerne bedre når man vet at man skal snakke om det med medstudenter i etterkant. Det er vanlig å være mellom 2-6 stk i en kollokviegruppe, og møtes regelmessig gjennom hele semesteret. Det er ingen fasit for hvordan man skal legge opp en kollokviegruppe, men det kan være lurt å sette av litt tid første gang man møtes til å bli enige om et opplegg som passer for gruppa.

Kollokvier er godt egnet til å

 • Forstå og drøfte ulike perspektiver på pensum
 • Fordele ansvar for lesing av pensum
 • Fremme studentaktivitet og ansvar for egen læring
 • Fremme samhandling og dialog mellom studentene

Forbehold ved kollokvier

 • Avhenger av at studentene tar ansvar for organisering og gjennomføring
 • Best utbytte hvis alle i gruppen bidrar like mye (ingen gratispassasjerer)

Forslag til kollokvieaktiviteter

 • Diskutere fritt rundt fagets overordnede temaer
 • Jobbe med tidligere eksamensoppgaver
 • Presentere hver sine deler fra pensum
 • Bruke flashcards

Flashcards: Det kan for eksempel organiseres slik at for hver gang gruppen møtes, har en i gruppa laget 30-40 papirlapper med stikkord relatert til pensumet på den ene siden. Den andre siden kan være blank. Lappene fordeles utover bordet, med den blanke siden opp. Man bytter så på å trekke en lapp og forklare begrepet/teorien/idéen som står på den. De andre deltakerne kan gjerne supplere hvis den som trekker en lapp er usikker.

Slik reserverer du kollokvierom

På Harald Schjelderups hus er det mulig for programstudenter å booke seminarrom der det er ledig tid. Denne bookingen gjøres gjennom nettsiden TP.

Når du skal reservere et rom til din kollokviegruppe er det viktig at du forholder detg til følgende regler:

 • Max møtelengde er 2 timer
 • Kun 14 dager framover i tid
 • Repeterende møter er ikke tillatt
 • Minst 2 deltakere (studenter)

Dersom du ikke har booket rom tidligere kan du følge oppskriften for «Enkeltbestilling» på denne nettsiden (det står at den gjelder for ansatte, men fremgangsmåten for en enkeltbestillingen er den samme for studenter).

Publisert 22. aug. 2018 13:10 - Sist endret 1. mars 2021 13:30