Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i psykologi er et fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng.

Programmet er sammensatt slik:

  • Fordypning i psykologi (130 studiepoeng)
  • Frie emner (30 studiepoeng)
  • Ex.fac. (10 studiepoeng)
  • Ex.phil.(10 studiepoeng)

Anbefalt studieløp

6. semester Bacheloroppgave innenfor tema EXPHIL03 – Examen philosophicum
5. semester Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling
4. semester PSY2405 – Innføring i arbeidspsykologi Valgfritt psykologiemne (fra BA emne-porteføljen) PSY2014 – Kvantitativ metode
3. semester PSY2101 – Helsepsykologi PSY2503 – Kultur- og samfunnspsykologi PSY2013 – Kvalitativ metode
2. semester PSY1300 – Kognitiv psykologi PSY1100 – Innføring i sosialpsykologi PSY1010 – Innføring i metode
1. semester SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant PSY1250 – Personlighetspsykologi PSY1050 – Psykologi: Teori og praksis PSY1200 – Introduction to developmental psychology
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypning i psykologi (130 studiepoeng)

Fordypningen i psykologi er satt sammen av obligatoriske emner og fritt valgt psykologiemne, og består av følgende emner:

Bacheloroppgave innenfor valgt tema

Frie emner (30 studiepoeng)

De 30 frie studiepoengene er helt frie. Det innebærer at studenten kan velge helt fritt fra emner innen alle fag som gir studiepoengsuttelling. Det anbefales at studenten velger emner som kan komplettere psykologiemnene, slik at bachelorgraden kvalifiserer for arbeidslivet eller for relevante masterstudier.

Finn din fremtid

Gjennom bachelorgraden vil du få tilbud om et helhetlig løp for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis og tilrettelegge for gode valg senere. Finn din framtid består av seks emner, ett for hvert semester av bachelorgraden. Emnene består av en kombinasjon av e-læringsmoduler i Canvas, som du kan ta slik det passer deg, samt noen fysiske workshops hvor du får muligheten til å jobbe med de ulike temaene.

Les mer om karriereemner

Utveksling

Femte semester består av 30 frie studiepoeng, og er det beste tidspunktet for å reise på utveksling. Les mer om studieopphold i utlandet som en del av graden.
 

Undervisning og læringsformer

I starten av studiet får du undervisning i form av forelesninger og skriveseminar. Videre i studiet vil noen emner fortsette å tilby undervisning i form av forelesninger og seminargrupper, mens andre emner tilbyr undervisning i mindre og tettere grupper.

Noen emner vil ha stor grad av studentaktiviteter som rollespill, øvelser, diskusjoner, fremleggelse av stoff etc. Enkelte emner har dette som obligatoriske aktiviteter der det kreves at du er tilstede.

Graden avsluttes ved å skrive en bacheloroppgave. Da deltar du i felles seminarundervisning og får i tillegg individuell veiledning.

Mange av emnene våre benytter læringsplattformen Canvas der du kan laste opp hjemmeoppgaver og kommunisere med faglærer og medstudenter.

Eksamens- og vurderingsformer

I første del av studiet (emnene på 1000-nivå) vil du bli vurdert ved skoleeksamen med karakterskalaen A-F. Etterhvert vil vurderingen variere mellom karakterskalaen A-F og Bestått/Ikke bestått.

Noen av emnene har også obligatoriske aktiviteter som må gjennomføres for å kunne fremstille seg til eksamen. Disse vil bli vurdert til godkjent/ikke godkjent.

Graden avsluttes ved å skrive en bacheloroppgave med selvvalgt problemstilling.

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Har du utdanning fra andre læresteder kan det være at denne kan godkjennes i studieprogrammet.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i psykologi.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. mars 2018 09:16 - Sist endret 14. juni 2022 10:44