Programmet tar ikke opp nye studenter

Beskjeder

Publisert 6. apr. 2017 15:08

Ved skoleeksamen ved hele UIO blir det fra 18. april forbudt med armbåndsur. Dette gjelder både skriftlig digital eksamen og papireksamen.

Armbåndsur må heretter legges bort i sekker, jakkelommer eller lignende sammen med mobiltelefoner, mp3-spillere og annet elektronisk utstyr. Tilgjengelige armbåndsur under skoleeksamen vil heretter kunne bli betraktet som forsøk på fusk på lik linje med andre ulovlige hjelpemidler.

Det vil være godt synlige klokker i alle eksamenslokalene, slik at kandidatene kan følge med på tiden. Ved digital eksamen er det også mulig å følge med på tiden på datamaskinen.

Spørsmål? Kontakt MED-studieinfo

Les mer: Forbud mot armbåndsur ved skoleeksamen

Publisert 24. jan. 2017 09:42

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og UiO, som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo. Vi ønsker å stimulere osloforskningsmiljøet og satser på bade masterstudenter og etablerte forskere. Studenter og ansatte ved universitetet oppfordres til å fremme prosjektforslag og utforme forskningsprogrammer. Stipendet er relevant for både studenter/forskere ved hele UiO.

http://www.sv.uio.no/iss/forskning/om/osloforskning/

Vår neste søknadsfrist er 15. februar.

Publisert 11. des. 2016 18:31

Vi vil med ein liten seremoni ønskje kull 3 til lukke med levert mastergrad.

 

Program:

Tårnbygget på Gaustad sjukehus måndag 12.12 kl. 13.00

- 13.00 Oppmøte

- Omlag 13.05 velkommen med koordinator Brigt Ove Vaage og presentasjon av programmet....

Publisert 16. juni 2016 11:32

Hold deg oppdatert over hva som skjer på fakultetet innen studier, karriekurs, opptak, arrangementer og søknadsfrister.

Publisert 22. mars 2016 16:58

Programmet FORNY2020 lanserer nå pilotprosjektet StudENT.

Prosjektet er rettet mot masterstudenter som har mindre enn 6 måneder igjen til eksamen på mastergradsstudiet, og mot studenter som har avlagt mastergradseksamen for mindre enn 12 måneder siden.

På informasjonsmøtet får du informasjon om midlene som lyses ut, hvordan du kan søke og svar på andre spørsmål du måtte ha knyttet til dette.

Kom på lunsjseminar 30.mars kl. 12-15 på Escape, Ole Johan Dahls Hus

Publisert 14. mars 2016 13:48

Undervisningsuker haust 2016:

 

PSA4230 og PSA4330: Veke 39 og 46

PSA4050:Torsdag 20. og fredag 21. oktober.

PSA4110: Veke 38 og 46

Publisert 4. mars 2016 09:19

Det medisinske fakultet har laget en annerledes film som skal brukes i undervisningen. Nå er filmen i ferd med å gå viralt.

Film om epigenetikk: Arv vs miljø

Eneggede tvillinger som har identiske gener blir over tid litt forskjellige. Skyldes det arv eller miljø? Eller kanskje begge deler?

Se filmen og lær om epigenetikk!

Se filmen og del den gjerne videre: https://youtu.be/k50yMwEOWGU

Publisert 29. okt. 2015 13:47

Undervisning i PSA4000 er for vårsemesteret 2016:

11.01. - 14.01.16

og

15.02. - 17.02.16

Publisert 23. mars 2015 17:08

PSA4080: uke 35

PSA4000: uke 38 og uke 46

Publisert 14. nov. 2013 10:29
Publisert 20. juni 2013 10:06

Vi ønsker høsten 2013 et nytt kull velkommen til masterprogrammet i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer. Undervisningen vil foregå i uke 37 og 44.

 

For nærmere beskrivelse se emnesiden til PSA4000 - Introduksjon til temaområdene - selvmord, rus, vold og traumer:

http://www.uio.no/studier/emner/medisin/ipsy/PSA4000/h13/index.html

 

Velkomstbrev med mer informasjon vil bli sendt ut i løpet av uke 26.

 

Vi gleder oss til å se dere til høsten!

Publisert 29. jan. 2013 14:19

Tid: 8. februar, 12:00 - 15:00

Sted: Georg Sverderups Hus, UiO

Finansdepartementet legger fram Perspektivmeldingen 2013 og åpner opp for kommentarer og diskusjon fra forvaltning og forskning. Arrangementet er åpent for alle.

I Perspektivmeldingen drøfter Regjeringen viktige utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi og offentlige finanser de neste 50 årene. Konsekvensene av at vi lever lenger, står sentralt. Det samme gjør vekstevnen i norsk økonomi. Hvordan kan vi styrke bærekraften i de offentlige velferdsordningene og videreutvikle den norske velferdsmodellen til glede for kommende generasjoner?

For program og nærmere detaljer:

Perspektivmeldingen 2013

Velkommen!

Publisert 2. nov. 2012 14:24
Publisert 27. sep. 2012 15:11

PSA4230 (Selvmordsforebyggende arbed II): uke 4
PSA4120 (Rus og psykiatri): uke 3
PSA4320 (Vold og traumer, fordypning): uke 4
PSA4050 (Forskningsmetodikk): uke 11 og uke 16

Nærmere informasjon vil bli lagt ut på de respektive emnesidene i november.

Vel møtt!
 

Publisert 26. juni 2012 10:56

De første i Norge som kan titulere seg med en Master i psykososialt arbeid er nå uteksaminerte, se aktueltsak.

Kandidatene ble tatt opp ved Masterprogrammet i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer i 2009, og mange av dem har studert ved siden av krevende fulltidsjobber.