Programmet tar ikke opp nye studenter

Osloforskning

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og UiO, som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo. Vi ønsker å stimulere osloforskningsmiljøet og satser på bade masterstudenter og etablerte forskere. Studenter og ansatte ved universitetet oppfordres til å fremme prosjektforslag og utforme forskningsprogrammer. Stipendet er relevant for både studenter/forskere ved hele UiO.

http://www.sv.uio.no/iss/forskning/om/osloforskning/

Vår neste søknadsfrist er 15. februar.

Publisert 24. jan. 2017 09:42