Programmet tar ikke opp nye studenter

Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer (master - erfaringsbasert)

Mastergradsprogrammet i psykososialt arbeid hadde siste opptak høsten 2016.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:Deltid 3 år
Organisering:Deltidsstudium

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Arrangement

Ingen kommende arrangementer